bez przydziału

Ustawa o wolności informacji

Centrum Monitoringu Wolności Prasy podjęło prace zmierzające do stworzenia społecznego projektu ustawy o wolności informacji. Wiecej na stronach Centrum.

Pornografia - tak jak było

Sejm RP nie zdołał odrzucić weta Prezydenta wobec ustawy wprowadzającej całkowity zakaz rozpowszechniania pornografii. Nadal zatem normują tę kwestię obowiązujące wcześniej przepisy kodeksu karnego. W międzynarodowym, globalnym Internecie, narodowe prawo dotyczące rozpowszechniania pornografii napotyka znaczne kłopoty w realizacji.

Reklamy wprowadzające w błąd

Federalna Komisja Handlu USA upomniała internetowych ogłoszeniodawców, że przepisy o ochronie konsumentów przed wprowadzającymi w błąd reklamami obowiązują w sieci tak samo jak poza nią.

Nie ma kary za wirusa

Wedle prof. Piontka z UW rozpowszechnianie wirusów komputerowych jest w Polsce praktycznie bezkarne. Wiecej przeczytaj w artykule opublikowanym w Portal.pl

Ośrodek walki z oszustwami w Internecie

Pod adresem http://www.ifccfbi.gov został uruchomiony Ośrodek Walki z Oszustwami w Internecie. Ośrodek został utworzony z inicjatywy FBI oraz Krajowego Ośrodka Walki z Przestępczością Urzędników.

Nowy serwis prawniczy

Mariusz Śmigiel uruchomił nowy serwis prawniczy na temat Prawa Pracy i Międzynarodowego Prawa Pracy. W serwisie znalazły się również linki do stron prywatnych osób związanych z prawem oraz do instytucji i stron zajmujących się prawem "zawodowo".

Rozwód przez e-mail

Według prawa islamskiego rozwód jest ważny, gdy, po spełnieniu innych warunków, mąż trzykrotnie oświadczy żonie o rozwodzie (na przykład słowami "rozwodzę się z Tobą"). Mieszkaniec Stanów Zjednoczonych, arabskiego pochodzenia, użył do tego celu poczty elektronicznej.

Światowy Dzień Wolności Prasy

Wolność prasy a Internet

Znana na świecie grupa obrony praw człowieka, Freedom House, opublikowała 22 kwietnia doroczny raport poświęcony wolności prasy przed Światowym Dniem Wolności Prasy (3 maja). Dokument stwierdza, że cenzura Internetu zagraża wolności prasy.

Liberalizacja usług w UE

Komisja Europejska wezwała kraje "15" do pełnej liberalizacji usług w zakresie dostępu do Internetu. Do zaleceń tych będzie musiała dostosować się także Polska i inne kraje kandydujące, jeszcze przed wejściem do UE.