Rzecznik Praw Obywatelskich o retencji danych w Polsce

"W związku z pojawiającymi się w środkach masowego przekazu informacjami dotyczącymi pozyskiwania przez poszczególne służby informacji objętych tajemnicą komunikowania się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich został zbadany stan prawny obowiązujący w tym zakresie. Analiza tego stanu prawnego prowadzi do konkluzji, iż jest on niezgodny z Konstytucją RP oraz z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności."

- prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, w wystąpieniu generalnym do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska (PDF) z dnia 17 stycznia 2011 r. Pismo swoje RPO kończy słowami: "...zwracam się do Pana Premiera (...) o podjęcie działań w celu zmiany obowiązującego
w interesującym zakresie stanu prawnego i jego dostosowanie do standardów konstytucyjnych...
" Wiemy, że wystąpienia RPO poprzedniej kadencji pozostawały czasem bez odpowiedzi. Ciekawe, jak będzie w tym przypadku.

O tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich przygląda się problematyce retencji danych telekomunikacyjnych informowałem m.in. w tekście O potencjalnej współpracy RPO z GIODO w sprawie retencji danych już w sierpniu zeszłego roku. Dziś wystąpienie generalne trafiło już do Pana Premiera. Samo wystąpienie ma 23 strony. Wpisuje się też całkiem dobrze w tematykę przygotowywanej przez GIODO konferencji z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, która odbędzie się 31 stycznia, a której tematem przewodnim będzie również retencja danych.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Moja mantra

A ja po raz kolejny powtarzam, iż retencja danych bez decyzji sądu jest nie zgodna z art.7 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>