LukasS


LukasS's picture

zainteresowania:

Żywo zaangażowany w obserwację rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kontekście sieci p2p, praw autorskich i społeczności internetowych. Obserwator, badacz i komentator wydarzeń w Sieci, starający przedstawić jej esencję zainteresowanym.


 
Więcej opcji dla zalogowanych użytkowników