włamania

Wyrok za hacking

"Nie można tolerować niszczenia, nierzadko dorobku całego życia, zgromadzonego na dysku komputera, dla chwilowej przyjemności wandala" - krakowski sąd skazał na rok pozbawienia wolności, przepadek dysku twardego, oraz poniesienie kosztów procesu (7.800 zł) 22-letniego "hakera" z Krakowa.