pornografia

Szajka pedofili w Polsce

Rzeszowscy policjanci trafili na gang pedofilów handlujący w internecie pornograficznymi zdjęciami z udziałem dzieci. Prawdopodobnie gang werbował też dzieci do pornograficznych sesji i produkował nielegalne materiały.

FBI przeciw pedofilom

Federalne Biuro Śledcze (FBI) prowadzi specjalna akcję przeciwko osobom, które rozpowszechniają materiały zawierające dziecięcą pornografię w sieciach p2p. W wyniku akcji wszczęto tysiąc postępowań, dokonano 350 przeszukań, aresztowano 65 osób.

Autopornografia dziecięca

Policja w USA aresztowała 15-latkę za rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Dziewczyna rozsyłała w sieci swoje nagie zdjęcia. Nastolatka sama robiła sobie rozebrane zdjęcia prezentujące ją w różnych seksualnych pozach i wysyłała je do osób, które poznała na internetowych czatach...

O preferencyjnej stawce VAT na dostęp do Internetu

"Nie rozumiem, dlaczego wchodzenie na strony pornograficzne ma mieć stawkę zredukowaną".

Dzieci wobec pornografii

Amerykańska ustawa The Child Online Protection Act (COPA) nigdy nie miała okazji zadziałać w praktyce, za to już drugi raz znalazła się przed Sądem Najwyższym, który rozpatruje jej konstytucyjność.

Uzupełnienie CAN Spam

Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission) ogłosiła projekt ustawy która ma uzupełnić CAN-SPAM Act o przepisy ograniczające wysyłkę materiałów pornograficznych.

O przestępstwie narzucania treści pornograficznych

"Strona ta prezentuje obsceniczne fotografie dzieci podczas czynności seksualnych. Dzieci ukazane są razem z osobami dorosłymi. Na podstawie analizy zawartości otwierającej się strony uważam, że zawiera ona pornografię dziecięcą ".

Ochrona dzieci?

Operatorzy telefonii komórkowej w Wielkiej Brytanii postanowił połączyć siły w celu ochrony dzieci przed nieporządanymi treściami, które mogą pojawić się w używanych przez nie telefonach. Powstał Kodeks dobrej praktyki biznesowej (Code of Practice), nad którym operatorzy brytyjscy pracowali przez ostatnie 12 miesięcy.

Blokowanie obosieczne

W 2002 roku w stanie Pennsylvania (USA) przyjęto stanowe prawo, którego ratio legis polega na ochronie dzieci przed szkodliwymi treściami dostępnymi w Internecie. W związku z tym, że władze postanowiły zacząć egzekwować prawo - dostawcy usług zostali zobligowani do blokowania wskazanych serwisów. Przy czym okazało się, że nie jest to takie proste. Filtry na serwisy np. z pornografią objęłyby również inne serwisy, które nie zawierają treści szkodliwych dla dzieci.

Winny... koń trojański

Po przeprowadzeniu dochodzenia - oczyszczono z zarzutów przechowywania na swoim komputerze materiałów pornograficznych czterdziestopięcioletniego Juliana Greena, mieszkańca Wielkiej Brytanii.