Komisja dyscyplinuje państwa członkowskie do implementacji Pakietu telekomunikacyjnego

Komisja Europejska zapowiedziała podjęcie działań zmierzających do zdyscyplinowania państw członkowskich do pełnej i właściwej implementacji prawa europejskiego. Komisja skierowała zapytania do szesnastu państw członkowskich UE, które do tej pory nie wdrożyły całkowicie unijnych przepisów telekomunikacyjnych tzw. Pakietu telekomunikacyjnego. Wśród tych państw jest również Polska.

Informacje o działaniach Komisji można znaleźć w komunikacie: EU law: Commission acts to ensure that European legislation is fully and properly implemented. W odniesieniu do Polski również w czterech kolejnych komunikatach, z których w tym serwisie pewnie najbardziej istotnym jest Agenda cyfrowa: Komisja wzywa 16 państw członkowskich do wdrożenia nowych przepisów w dziedzinie telekomunikacji z 24 listopada, w którym czytamy m.in.:

Wezwania Komisji przyjęły dzisiaj formę „uzasadnionych opinii”. Państwa członkowskie, które nie wdrożyły w pełni nowych przepisów, ryzykują przekazanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i potencjalne kary finansowe. Wspomniane szesnaście państw członkowskich to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Węgry oraz Włochy.

W Polsce prace trwają. Przepisy powstają w nowym Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, do którego włączono dział łączność (por. Zatem powstanie Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji).

Przeczytaj również: Oficjalnie opublikowano Pakiet telekomunikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>