Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych podpisana

Nie mogę znaleźć tej informacji na okrytej żałobą stronie internetowej prezydent.pl, ale Ministerstwo Infrastruktury donosi, że 20 maja br. wykonujący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, podpisał ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Przy okazji chętnie odnotuję interesujące słowo: połączalność. Można stosować we frazie: "połączalność z innymi sieciami telekomunikacyjnymi".

Notatka na temat podpisania ustawy, zatytułowana Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych podpisana przez wykonującego obowiązki prezydenta marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, ukazała się na stronie ministerstwa Infrastruktury z datą 24 maja.

Proces legislacyjny dotyczący tej ustawy można prześledzić na dedykowanej stronie sejmowej. Tam również treść ustawy ustalona ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. O tej ustawie pisałem m.in. w tekstach "Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych" w pracach rządu oraz Blokowanie treści a przepychanki nad ustawą o wspieraniu usług i sieci.

Ostatecznie z tekstu ustawy zniknęły postanowienia dotyczące "obowiązku blokowania dostępu do treści zakazanych dla dzieci lub młodzieży, lub sprzecznych z publicznym charakterem zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki".

W ustawie są przepisy, które dotyczą - w pewnym sensie - tzw. "neutralności Sieci". Otóż jednostka samorządu terytorialnego może m.in. budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną, a to w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. W takim przypadku - jak czytamy w art. 3 ust. 2 przyjętej ustawy:

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, wykonuje się:

1) przy zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz przy zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz dostępu do nich;

2) w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych.

Jednostka samorządu terytorialnego może również świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz użytkowników końcowych. tu są pewne zastrzeżenia, które znalazły się w art. 6 i 7 ustawy. Wskażmy jedno z takich zastrzeżeń:

Działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. c, w szczególności bezpłatna usługa dostępu do Internetu, o której mowa w art. 7, może być wykonywana, jeżeli nie jest zaspokojone zapotrzebowanie użytkowników końcowych w zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych. Działalność taka musi być proporcjonalna i niedyskryminująca.

Jak to będzie działało w praktyce? Zobaczymy. Zachęcam do lektury całej ustawy.

PS
przejrzałem spisy treści niedawno opublikowanych Dzienników Ustaw i nie znalazłem jeszcze publikacji ww. ustawy.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>