Konferencja: Prawa Własności Intelektual­nej wobec Sztuki Filmowej

2009-10-08 12:30
2009-10-08 17:00
Etc/GMT+2

Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP” oraz Dyskusyjny Klub Filmowy Prawników „Błękit Pruski”, działające na Uniwersytecie Warszawskim, organizują Wyjazd Studyjny do Urzędu WIPO (World Intellectual Property Organization) oraz Uniwersytetu Genewskiego, a także na 66 MFF w ramach Biennale w Wenecji, w dniach 01 - 08 września 2009 r. oraz późniejsze Sympozjum Naukowe w dniu 8 października 2009 r. w sali im. Brudzińskiego, Pałacu Kazimierzowskiego Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcone wnioskom i relacjom z wyjazdu (a zakończone pokazem filmu inaugurującym nowy projekt DKF BP “Koło + Koło”).

Projekt „Prawa własności intelek­tual­nej wobec sztuki fil­mowej” powstał w marcu 2008. Realizacja projektu odbywa się w trzech etapach, kolejno – w Genewie, w Wenecji oraz w War­szawie. Informacje na temat warszawskiej konferencji oraz poprzedzającego ją wyjazdu można znaleźć na stronie blekit-intelektualny.pl.

W przesłanej przez organizatorów informacji prasowej czytamy m.in.:

Wyjazd będzie się składał w głównej mierze z sesji prelekcyjnych wygłaszanych przez uczestników wyjazdu oraz ze spotkań z przedstawicielami polskich i włoskich instytucji filmowych oraz zapoznaniem się z najnowszym dorobkiem światowego kina na najstarszym i najlepszym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym. Głównym celem wyjazdu jest sprowokowanie dialogu w międzynarodowej doktrynie prawa autorskiego o współczesnych problemach prawnych dotykających kinematografię. Lista uczestników zamyka się w liczbie dziesięciu.

Uważamy, iż szczególnie istotne jest położenie nacisku na cele przyświecające prawom własności intelektualnej w stosunku do sztuki filmowej. Przedmiotowy Wyjazd Studyjny, oraz Sympozjum Naukowe z pewnością będą temu służyły.

Na prośbę organizatorów zachęcam do udziału w projektowanym przedsięwzięciu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>