O Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

"Nie sposób jest porównywać jednorazowych kosztów poniesionych przez Polskę z wieloletnimi kosztami budowy, wdrażania i modernizacji systemów funkcjonujących w innych krajach. MSWiA dysponuje informacjami na temat systemów funkcjonujących w Australii, Niemczech, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Jeżeli się dobrze orientuję, to pozostałe kraje nie posiadają systemów podobnych do CEPiK"

- Leszek Ciećwierz, Podsekretarz stanu w MSWiA, w trakcie przekazywania sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych informacji na temat prac związanych z organizacją Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>