Międzyuczelniana Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

2008-05-15 09:00
2008-05-15 16:30
Etc/GMT+2

Trochę późno o tym piszę, ale lepiej późno, niż wcale. Już dziś (tj. 15 maja) odbędzie się w Sali Senatu UW Międzyuczelniana Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej pod patronatem honorowym JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow.

Organizatorami konferencji są studenckie koła naukowe – Uniwersytetu Warszawskiego: Międzywydziałowe Koło Naukowe Społeczeństwa Informacyjnego – MKN SI, Politechniki Warszawskiej: Koło Naukowe FAZA – KN FAZA, Wojskowej Akademii Technicznej: Koło Naukowe Studentów Wydziału Elektroniki – KNS WEL.

W ramach "przekazu na odległość" przewidywane jest też "E-uczestnictwo" osób reprezentujących Międzyuczelniane Studenckie Koło Naukowe Wirtualna Organizacja Działań – MSKN WOD: Politechnika Poznańska, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu...

HARMONOGRAM OBRAD

CZĘŚĆ OFICJALNA

godz. 10:00

Otwarcie konferencji przez JM Rektor UW i Prezesa SEP

godz. 10:15
Referaty wprowadzające

1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Tomasz Napiórkowski MSWiA

2. Dozwolony użytek prywatny w ujęciu historycznym oraz społeczeństwa informacyjnego, Jakub J. Kubalski, MKN SI Sekcja Prawna, UW

3. Efekt sieciowy w społeczeństwie informacyjny, Marta Zygmunt, Paweł Bukowski MKN SI Sekcja Ekonomiczna, UW

4. Technologiczne aspekty społeczeństwa informacyjnego w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, Joanna Rapacka, Wydział Elektryczny PW

godz. 1115
Przerwa na kawę

godz. 11:30
Referaty wprowadzające cd.

5. Projekt Clarus – Wpływ systemów lokalizacji i informacji pogodowe j na bezpieczeństwo w transporcie drogowym, Marcin Matosek, Krzysztof Modelewski Wydział Transportu PW

6. Identyfikacja poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej, Przemysław Korzyński, Urszula Ostrowska, Dariusz Laskowski, KNS WEL WAT

7. Przemiany polityki naukowej i edukacyjnej w społeczeństwie informacyjnym, Jolanta Augustyniak, opiekun prof. dr inż. Zbigniew Kierkowski, MSKN WOD, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Politechnika Poznańska

godz. 12:45
Przerwa na lunch

PANEL POSTEROWY

godz. 13:00
Prezentacja posterów

1. Kompatybilność nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych, Tomasz Kisielewicz, KN FAZA, PW

2. Wady oświadczenia woli w Internecie, MKN SI Sekcja Prawna, UW

3. Prawne aspekty udostępniania sieci informatycznych osobom niepełnosprawnym – MKN SI Sekcja Prawna, UW

4. Dobra informacyjne i efekt sieciowy, MKN SI Sekcja Ekonomiczna, UW, (4 postery)

5. Oszacowanie przepustowości relacji end-to-end w lokalnych sieciach komputerowych, Kamil Adamczyk, Dariusz Laskowski, KNS WEL WAT

6. Zapewnienie bezpieczeństwa usług danych czasu rzeczywistego w sieciach z ograniczoną dostępną przepustowością, Urszula Ostrowska, KNS WEL, WAT

7. Weryfikacja skuteczności metod określających wartości uogólnionych miar ocenowych
w sieciach teleinformatycznych, Urszula Ostrowska, Dariusz Laskowski, KNS WEL, WAT

8. Usługi sieciowego gromadzenia zasobów cyfrowych i dostępu do informacji w wirtualnej organizacji działań, Wojciech Wasilewski, Dariusz Jarosławski, Jonasz Sieradziński, Łukasz Kitłowski, opieka Piotr Tarłowski; MSKN WOD

9. Cyfryzacja dokumentów źródłowych i sieciowa wymiana informacji, Dariusz Jarosławski, Łukasz Iwański, Danuta Manuszkiewicz, opieka Zbigniew Talaga z udziałem Moeza N’Sir; MSKN WOD

10. Budowa eksperymentalnych wirtualnych sieci danych i wiedzy przedmiotowej, Łukasz Iwański, Dariusz Jarosławski, Wojciech Wasilewski, Danuta Manuszkiewicz, Paweł Rygiewicz, MSKN WOD

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

godz. 14:15
Referaty podsumowujące:
• referaty przygotowane przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Społeczeństwa Informacyjnego z Gliwic,

• referaty opiekunów naukowych:
Dr Maciej Sobolewski Od czego zależy tempo rozwoju telefonii mobilnej?
Dr Dominik Batorski Wykluczenie cyfrowe w Polsce
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kierzkowski – podsumowanie konferencji

godz. 16:15
Sformułowanie wniosków kończących do przedłożenia w dniu następnym, na Konferencji Okrągłego Stołu

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

konferencja udana

cytat z podsumowania (o ile dobrze pamiętam)

"wykluczenie technologiczne jest rodzajem kalectwa"

Mam nagrane 3 wystąpienia

VaGla's picture

Mam nagrane 3 wystąpienia na video. Zobaczymy, kiedy mi się uda je obrobić (zważywszy, że jeszcze dwóch wystąpień nagranych na konferencji CC nie udało mi się opracować, by je opublikować). W każdym razie coś zostanie z dzisiejszego dnia. Mam nadzieję. A jutro (chociaż właściwie, to dziś) jeszcze konferencja w Sejmie...
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

wczoraj UW, dziś sejm

w "recepcji" konferencyjnej dowiedziałem się, że materiały z konferencji mają zostać udostępnione w sieci.. i słusznie, bo dziś nie sposób było wszystkiego ogarnąć (wystąpienia + postery) za jednym zamachem

PS. jutro w Sejmie studenci będą zadawać politykom niewygodne pytania :]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>