O technikach informacyjnych pomagających niepełnosprawnym

"Kluczem do społeczeństwa informacyjnego jest powszechny dostęp – wszyscy muszą mieć jednakowe możliwości uczestnictwa w życiu świata „ery cyfrowej”. Nikomu nie wolno też odmawiać potencjalnych dobrodziejstw, wynikających ze stosowania nowych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), a już w szczególności tym z nas, których funkcjonowanie jest skrępowane przez jakąkolwiek niepełnosprawność."

- dr Hamadoun I. Touré, początek Orędzia Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2008.

Motto Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego A.D. 2008 brzmi: "Łączymy się z ludźmi niepełnosprawnymi: techniki informacyjne i komunikacyjne dla wszystkich".

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Urzędy miast niedostępne dla niewidomych

xpert17's picture

Serwis Widzialni (www.widzialni.eu) przeprowadził kolejny audyt dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych. Niewidomi i niedowidzący przeprowadzili test stron internetowych największych urzędów miast w Polsce. Żaden z testowanych serwisów nie uzyskał oceny dobrej.

więcej:
http://www.rp.pl/artykul/124251.html

Dostałem też pressrelase od "Widzialnych"

VaGla's picture

Z serwisu Widzialni, gdzie opublikowano zresztą również notatkę na ten temat: Audyt dostępności urzędów miast, otrzymałem dziś również notatkę prasową do wykorzystania:

Widzialni (www.widzialni.eu) przeprowadzili kolejny audyt dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych. Niewidomi i niedowidzący przeprowadzili test stron internetowych największych urzędów miast w Polsce. Żaden z testowanych serwisów nie uzyskał oceny dobrej.

W teście oprócz programów czytających dla niewidomych wykorzystano programy powiększające, używane przez osoby niedowidzące. Jak zwykle w testach Widzialnych wzięły udział osoby o różnym stopniu dysfunkcji wzroku i różnym stopniu zaawansowania w posługiwaniu się Internetem.

Test został podzielony na dwie części. Pierwsza część polegała na sprawdzeniu elementów serwisu kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania programów czytających oraz wybranych elementów strony, usprawniających pracę osobom niedowidzącym.

W drugiej części testujący miel! i do wykonania kilka zadań jakie zazwyczaj wykonują użytkownicy w serwisie miejskim:

odnajdź w serwisie:
1. numer telefonu do sekretariatu prezydenta
2. listę szkół podstawowych
3. oświadczenia majątkowe radnych
4. ilu mieszkańców liczy miasto
5. stronę BIP

W testach najlepiej radziły sobie osoby niedowidzące korzystające z oprogramowania powiększającego. Dla tych osób jedną z najważniejszych cech serwisu jest zachowanie odpowiedniego kontrastu między tekstem a tłem strony internetowej. Ważne jest również, aby w serwisie nie występowało zbyt wiele różnych krojów i stylów czcionek.

Dla osób niewidomych lub niedowidzących korzystających z oprogramowania czytającego jednymi z najważniejszych elementów serwisu są:

- poprawnie opisany tytuł strony
- poprawne opisy nagłówków
- odpowiednio opisane linki
- opisane pola formularzy

Serwisy internetowe najważniejszych urzędów miast w Polsce nie zdały egzaminu dostępności dla osób niepełnosprawnych. Pozostały jedynie dwa lata dla administracji publicznej na dostosowanie serwisów do wymagań Unii Europejskiej. W 2006 roku Polska wraz z innymi krajami członkowskimi podpisała Deklarację Ministerialną, w której Komisja Europejska nakłada obowiązek dostosowania do 2010 roku serwisów internetowych administracji publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W notatce jest też podsumowanie tabelaryczne "testu dostępności serwisów miejskich". Ani na stronie, ani w przesłanej notatce nie znalazłem metodologii badania, nie znalazłem też odesłania do materiałów źródłowych, które pomogłyby twórcom witryn poprawić samodzielnie (czyli bez korzystania z "profesjonalnego wsparcia") dostępności. Są jedynie tabelki z oceną. Pewnie zwracają one uwagę na problem, ale czy poprawiają sytuację? Najwyraźniej zaczynamy żyć w czasach "notatek prasowych" (por. Jeden serwis wymiaru sprawiedliwości - OK, ale nie pasuje mi sposób prezentowania pomysłu).
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Audyt dostępności urzędów oczami Widzialnych

Z różnych powodów cieszę się, że w podsumowaniu "testu dostępności wybranych serwisów miejskich", Urząd m. st. Warszawy otrzymał najwyższą ilość punktów a tym samym uplasował się na pierwszym miejscu spośród pozostałych dostatecznych. Zgodnie z przyjętą punktacją, można stwierdzić, że dostateczna ocena dla Warszawy jest tak naprawdę dostateczną z plusem :). Nie jest to oczywiście powód do wielkiego zadowolenia mając na uwadze zbliżający się termin dostosowania serwisów do wymogów unijnych. Wyniki przeprowadzonego audytu pokazują, że przed Urzędami Miast Polskich jest jeszcze sporo pracy. Faktycznie szkoda tylko, że Widzialni nie podzielili się z czytelnikami metodologią badania - mogłaby być pomocna.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>