CBA a dane polaków gromadzone przez ZUS

"Dzięki rozporządzeniu premiera Jarosława Kaczyńskiego CBA uzyska pełny dostęp do zgromadzonych w ZUS danych osobowych: przebiegu pracy Polaków, ich zarobków, zwolnień lekarskich - Gazeta Wyborcza zapowiada swoją jutrzejszą publikację.

Zapowiedź jutrzejszego artykułu znajduje się w tekście 25 milionów Polaków w sieci CBA. W tekście tym też przywołanie wypowiedzi prof. dr hab. Marka Safjana, wedle którego premier złamał konstytucję.

Rozporządzenia i zarządzenia związane z działalnością CBA publikowane są w BIP Biura, w dziale Rozporządzenia i zarządzenia. Gazeta sprytnie buduje napięcie (fokusuje uwagę czytelników), nie podając o jakie rozporządzenie chodzi. Jeśli Premier dopiero podpisał rozporządzenie, to ono jeszcze nie jest tam opublikowane.

Jeśli chodzi o CBA, to w tym obszarze opracowano m.in. dwa interesujące projekty rozporządzeń:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przetwarzania danych i informacji, przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu i terminu przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek emerytalnych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Cóż takiego podpisał Premier? Powinniśmy znaleźć to na stronie Kancelarii... Poczekam ze spekulacjami, aż będzie wiadomo, o co chodzi.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>