Materiały z IX TAPT

Przestępczość teleinformatyczna. Materiały seminaryjneW dniach 13 - 14 lipca 2006 roku odbyło się IX Seminarium naukowe pt. "Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej". Organizatorem seminarium była (tradycyjnie) Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Ukazała się już publikacja poseminaryjna pod redakcją nadkom. dr inż. Jerzego Kosińskiego. W dniach 5-6 czerwca 2007 odbędzie się już X TAPT (i może będzie to ostatnie seminarium w tym cyklu - jak mi napisał dr inż. Kosiński).

Głównym przesłaniem seminariów nt. Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej jest przekazanie najnowszej wiedzy o cyberprzestępczości policjantom za jm ującym się przestępstwami teleinformatycznymi. Specyfika ich pracy wymaga poznania stosowanych przez przestępców technologii, często bardzo zaawansowanych. Dzięki seminarium powinni uzyskać wiedzę o narzędziach możliwych do wykorzystania w pracy wykrywczej, jak również wypracować własne metody pracy i uwzględnić w nich współpracę międzynarodową.

Tematem wiodącym IX edycji były związki przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości. Ważnym tematem poruszanym na seminarium była również implementacja Decyzji Ramowej Rady unii Europejskiej w sprawie ataków na systemy informatyczne. Poruszana była również problematyka wykrywania i zabezpieczania dowodów przestępstw komputerowych. Wciąż trwa dyskusja na temat wypracowania standardu badania dowodów cyfrowych.

Seminarium skierowane było głównie do policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości teleinformatycznej, zarówno w zakresie operacyjnym, dochodzeniowo-śledczym jak i kryminalistycznym na wszystkich szczeblach struktury Policji.

Strona Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>