Pełnomocnik

logo UBIK Business ConsultingByć może niewielu zainteresuje taki wpis w blogu, a może będzie wręcz przeciwnie... W każdym razie pomyślałem, iż warto odnotować, że zostałem umocowany przez spółkę UBIK Business Consulting sp. z o.o. do reprezentowania jej na forum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji we wszystkich sprawach wynikających ze statutu Izby. W dniu 12 marca Rada PIIT podjęła uchwałę o przyjęciu UBIK BC w poczet członków Izby.

Tego dnia przyjęto w poczet członków PIIT również BLUE MEDIA Sp. z o. o., CDZ MERITUM Sp. z o. o., CISCO SYSTEMS POLAND Sp. z o.o., DELL Sp. z o.o. oraz Neubloc Sp. z o. o.

UBIK Business Consulting jest firmą doradczą oferującą profesjonalne usługi w zakresie definiowania i wdrażania strategii (w tym strategii IT), analizy i redukcji kosztów (w szczególności kosztów IT i telekomunikacyjnych) oraz zastosowań oprogramowania open source. Na życzenie Klientów zbiera, analizuje i opracowuje informacje o wybranych branżach lub firmach. Pracownicy firmy zdobywali doświadczenie m.in. w firmach IBM, Lycos International/Lycos Polska, McKinsey&Company, Procter&Gamble oraz PriceWaterhouseCoopers Deutschland.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od 1993 roku. Członkami Izby są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki - telekomunikacji i informatyki. Obecnie do Izby należy ponad 180 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli.

Bardzo ciepło wspominam PIIT z czasów, gdy pełniłem w Izbie funkcję głównego konsultanta. Izba pełni ważną rolę w dyskusji na temat kształtu regulacji prawnych związanych z sektorem ICT w Polsce. Jak wynika z ustawy - Izba jest uprawniona do wyrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Liczę, że będę mógł godnie reprezentować spółkę na tym forum.

W dniu 23 marca 2007 r. o godz. 12.00 odbędzie się XVI Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>