VoIP a publicznie dostępne usługi telefoniczne

"Ze względu na różne sposoby świadczenia usług telefonicznych w technologii VoIP, aktualnie nie ma jednoznacznego stanowiska w sprawie ich zakwalifikowania do kategorii publicznie dostępnych usług telefonicznych" - pisze w swoim stanowisku Prezes UKE, Anna Streżyńska. Uznanie lub nieuznanie VoIP za publicznie dostępne usługi telefoniczne, o których mowa w art. 66 i 67 Prawa telekomunikacyjnego, ma znaczenie dla stwierdzenia czy dostawcy telefonii internetowej VoIP muszą realizować obowiązki w zakresie świadczenia usług: biura numerów i spisu abonentów.

Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dostępne jest na stronach urzędu. Czytamy tam m.in.: "...kwalifikacja usług telefonicznych świadczonych w technologii VoIP, jako publicznie dostępnych usług telefonicznych musi odbywać się w każdym przypadku indywidualnie i być wynikiem analizy technicznej metody świadczenia usługi i wynikających z niej możliwości realizacji, wynikających z przepisów prawa, uprawnień i obowiązków związanych ze świadczeniem publicznie dostępnych usług telefonicznych. W przypadku, gdy na podstawie obiektywnych kryteriów w danym przypadku możliwe będzie zakwalifikowanie usługi telefonicznej świadczonej w technologii VoIP jako publicznie dostępnej usługi telefonicznej, na dostawcy tej usługi będą ciążyły obowiązki, o których mowa w art. 66 i 67 Prawa telekomunikacyjnego".

Pod koniec opublikowanego stanowiska czytamy: "Przedstawiając powyższe, Prezes UKE stwierdza, iż w miarę możliwości i celowości, dostawcy usług telefonii internetowej VoIP nie będącej publicznie dostępną usługą telefoniczną, mogą zapewniać swoim abonentom możliwość zamieszczenia ich danych w ramach informacji o numerach telefonicznych oraz ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych, a także w spisie abonentów oraz ogólnokrajowym spisie abonentów, jednakże, jako że nie świadczą publicznie dostępnych usług telefonicznych, nie są oni do zapewnienia tej usługi zobowiązani".

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

moje stanowisko

ze względu na różne sposoby zawierania umów należne od nich podatki są ustalane we właściwy sposób. Kwalifikacja musi nastąpić przez ustalenie czy zawierana umowa podlega danemu podatkowi czy też nie polega. Należy wziąć przy tym pod uwagę ustawy podatkowe i obiektywnie ustalić czy im się podlega czy nie. Podatki ustalone w ten sposób można płacić.

oby więcej takich pożytecznych interpretacji

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>