Nowy rynek telekomunikacyjny - obrót treścią

2006-12-12 10:00
2006-12-13 16:00
Etc/GMT+1

lokalizacja:
Warszawa, centrum ZIELNA

opis:
Konferencja odbywa się w Warszawie w centrum ZIELNA, ul. Zielna 37. Konferencja będzie podzielona na cztery bloki tematyczne: Technologia, Prawo, Rynek, Użytkownik. Organizatorem konferencji jest MGG Conferences

Pierwszy dzień konferencji, wtorek, 12 grudnia 2006
10:00 Otwarcie konferencji:
Content – koszt czy zysk? Rola contentu w interaktywnym świecie
Tomasz Cisek – Członek Zarządu, Dyrektor Empik.com
Systematyzacja pojęć, źródła contentu, łańcuch dystrybucji treści, konwergencja platform, nowe formaty, globalizacja usług i treści, synergia rynku polskiego z rynkiem światowym, rola cyfryzacji, wpływ handlu treścią na zmiany procesów biznesowych.
10:45 Regulacyjny status treści w sieciach telekomunikacyjnych
Prof. Stanisław Piątek – Profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulacje rządzące rynkiem treści w Polsce, kompetencje regulatorów, uprawnienia operatorów do dystrybucji treści, wymagania dotyczące treści, obszary nieuregulowane prawnie.
11:30 Przerwa na kawę
BLOK „TECHNOLOGIA” - prowadzi prof. Marek Hołyński
12:00 Telewizja IPTV
Prof. Marek Hołyński - Prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego Definicje IPTV, rozwiązania alternatywne (naziemne nadawanie cyfrowe, telewizja mobilna, implikacje wprowadzania HD).
12:30 Dystrybucja treści przez telekomy, media i producentów technologii
Wojciech Wojtysiak - ekspert rynku internetowego w obszarze dystrybucji treści Przegląd popularnych technologii dystrybucji treści, preferencje klientów dotyczące odbioru treści audiowizualnych, dlaczego telekomy stają się graczami na rynku usług TV i vice versa, wizje przyszłości: oczekiwania klientów i rozwój możliwości technologicznych.
13:00 Prezentacje rozwiązań technologicznych
14:00 Lunch
BLOK „PRAWO” - prowadzi dr Marek Bukowski
15:00 Prawo autorskie w nowych mediach
Dr Marek Bukowski - wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Nowe kanały dystrybucji treści a prawo autorskie (pola eksploatacji), dozwolony użytek publiczny w Internecie, dozwolony użytek osobisty - wymiana plików (sieci peer to peer, serwisy typu YouTube), transgraniczny zbiorowy zarząd prawami.
15:45 Pozyskiwanie praw do treści – podstawowe problemy praktyczne
Michał Bartkiewicz – prawnik Telecom Media oraz Overnet-Interactive Agency Problemy z pozyskiwaniem praw do dystrybucji produktów multimedialnych, identyfikacja podmiotów właściwych do udzielania licencji na korzystanie z utworów, charakter prawny produktów przeznaczonych do dystrybucji i związane z tym konsekwencje.
16:15 Obrót prawami w nowych mediach – dyskusja panelowa
Moderuje dr Marek Bukowski, uczestniczą:
Piotr Kabaj – prezes EMI Music Poland,
Andrzej Kuśmierczyk – kierownik Wydziału Licencji i Inkasa ZAIKS,
Michał Bartkiewicz – prawnik Telecom Media oraz Overnet-Interactive Agency
17:15 Zamknięcie pierwszego dnia konferencji
Drugi dzień konferencji, środa, 13 grudnia 2006
BLOK „RYNEK” - prowadzi Michał Przymusiński
09:00 Zainteresowania polskich internautów
Rafał Karczewski - Starszy konsultant ds. badań, Gemius
Wyniki badań Megapanel PBI/Gemius: jakich informacji poszukujemy w internecie szczególnie chętnie, na stronach o jakiej tematyce spędzamy najwięcej czasu, gdzie wykonujemy najwięcej odsłon.
09:45 Forma prezentacji contentu a sukces komercyjny
Dominik Golenia – Dyrektor Operacyjny, Symetria
Cechy internetu wpływające na formę prezentacji contentu, czynniki sukcesu, najczęściej popełniane błędy, badania web usability, optymalizacja witryn.
10:30 Sposoby płatności za content
Wojciech Łukawski – Prezes Zarządu Avantis
Przegląd obecnych sposobów płatności (SMSem czy kartą?), wady i zalety poszczególnych kanałów płatności, ile kosztują poszczególne kanały i możliwości ich uruchomienia, nowe rozwiązania: WAP Premium.
11:00 Przerwa na kawę
11:30 Polski rynek contentu – dyskusja panelowa
Moderuje Michał Przymusiński - Dyrektor Departamentu Nowych Mediów iTV-Telestar, uczestniczą m.in.:
Lidia Sobańska – Wicedyrektor Biura Handlowego PAP,
Jarosław ŚliSewski – Zastępca Dyrektora Wydawniczego, Gazeta.pl
12:30 Przerwa na kawę
BLOK „UŻYTKOWNIK” - prowadzi Edwin Bendyk
12:50 Gdy odbiorca staje się twórcą
Justyna Hofmokl – współkoordynator projektu Creative Commons Polska
Źródła emancypacji odbiorców, formy aktywności odbiorców (kultura remiksu, serwisy społecznościowe, narzędzia Web 2.0), przeszkody stające na drodze oddolnej twórczości medialnej, nowe modele działań ekonomicznych na rynku produkcji treści.
13:20 Czas aktywnych konsumentów
Edwin Bendyk – dziennikarz Tygodnika „Polityka”
Zjawisko „długiego ogona” i jego znaczenie społeczne, kultura „długiego ogona” a kultura „hitu”, sukces YouTube na tle mizernych wyników innych serwisów wideo, czy eksplozja „długiego ogona” to trwały trend czy tylko przejściowa moda.
14:10 Zamknięcie konferencji, lunch

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>