Konferencja: Nowa strategia regulacyjna - skutki dla rynku telekomunikacyjnego

2006-10-05 09:00
2006-10-05 16:00
Etc/GMT+2

lokalizacja:
Warszawa, Centrum Konferencyjne ZIELNA

opis:
Polski rynek telekomunikacyjny znajduje się obecnie w niezwykle ważnym momencie. Powstał nowy urząd regulatora rynku, rząd przyjął strategię regulacyjną na najbliższe lata a Unia Europejska przeprowadza proces zmian pakietu dyrektyw europejskich dotyczących łączności elektronicznej.
Jakich zmian w regulacjach prawnych możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach? Jak wpłyną one na polski rynek telekomunikacyjny? W jaki sposób polski rząd chce przyspieszyć rozwój rynku? Co na to najwięksi gracze rynkowi i konsumenci?

Konferencję otworzy Pani Anna Streżyńska – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wykładem „Założenia i plan realizacji Strategii Regulacyjnej 2006-2007”.
Najważniejsze zagadnienia konferencji:

 • Strategia Regulacyjna 2006-2007
 • Działalność Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Zmiany prawne na rynku telekomunikacyjnym
 • Dyrektywy europejskie regulujące łączność elektroniczną
 • Wpływ regulatora na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Praktyczna realizacja decyzji regulatora
 • Wpływ zachowań użytkowników na działania operatorów
 • Ceny usług jako narzędzie kształtowania rynku.

Program na stronie organizatora:
08:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
09:00 Założenia i plan realizacji Strategii Regulacyjnej 2006-2007
Anna Streżyńska - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 • przedstawienie „Strategii Regulacyjnej 2006-2007 - jak przyśpieszyć rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego, obniżyć koszty usług dla Polaków i zwiększyć dostępność nowoczesnych rozwiązań?” oraz raportu „Pół roku działalności UKE”.

09:45 Zmiany prawne na rynku telekomunikacyjnym
Magdalena Gaj – Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 • zmiany pakietu dyrektyw europejskich regulujących łączność telekomunikacyjną
 • omówienie prowadzonych konsultacji
 • stan dostosowania polskich przepisów do regulacji europejskich, okresy przejściowe

10:15 Sesja pytań do Prezesa UKE, dyskusja
11:00 Przerwa na kawę
11:30 Wpływ regulatora na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej - dyskusja panelowa
Prowadzący: Maksymilian Bylicki – przewodniczący rady nadzorczej Polkomtel S.A., przewodniczący rady nadzorczej Telefonii Dialog S.A.
W dyskusji wezmą udział m.in.:
Tomasz Białobłocki - Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Unii Europejskiej, Telekomunikacja Polska
Eugeniusz Gaca - Dyrektor ds. Korporacyjnych, Netia S.A.
Janusz Kosiński - Członek Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej

 • stan infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce i stopień jej wykorzystania
 • szanse i bariery rozwoju
 • strategiczne znaczenie infrastruktury

12:30 Obiad
13:30 Realizacja decyzji regulatora – case studies
Dr Eligiusz Krześniak – Partner w Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy
analiza trzech przypadków:
- indywidualny osobisty numer telefonu,
- ogólnokrajowe biuro numerów,
- obniżenie cen roamingu międzynarodowego
14:30 Użytkownik jako decydujący element rynku – dyskusja panelowa
Uczestnicy dyskusji:
Piotr Kubiszewski - prezes spółki Digital Content, dziennikarz, były redaktor naczelny magazynu Chip
Michał Przymusiński - niezależny ekspert, były dyrektor Ośrodka Nowe Media Telewizji Polskiej S.A.
Dr Maciej Rogalski - wiceprezes ds. telekomunikacji Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

 • wpływ zachowań użytkowników na działania operatorów
 • kierunki rozwoju usług telekomunikacyjnych
 • ceny usług jako narzędzie kształtowania rynku

15:30 Podsumowanie konferencji
16:00 Zakończenie konferencji
PRELEGENCI

 • ANNA STREŻYŃSKA
  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach krajowego i europejskiego prawa telekomunikacyjnego i mediów, a także prawa konkurencji i ochrony praw konsumentów. Wcześniej m.in. wicedyrektor departamentu w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prawnik w kancelariach prawniczych, doradca ministra łączności, dyrektor departamentu w Ministerstwie Łączności, dyrektor obszaru badawczego w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, podsekretarz stanu ds. łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Założyciel i dyrektor Centrum Studiów Regulacyjnych - niezależnej jednostki badawczej. Jest autorką licznych projektów i wielu publikacji dotyczących telekomunikacji. Członek Towarzystwa Ekonomiczno-Społecznego oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.
 • DR KRZYSZTOF HELLER
  Doradca ds. funduszy strukturalnych w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, niezależny konsultant w dziedzinie łączności
  Informatyką zajmuje się od 1984 roku, kiedy rozpoczął pracę w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był zaangażowany w tworzenie polskiej części Internetu. Od 1996 roku w sektorze telekomunikacyjnym, najpierw jako dyrektor Departamentu Informatyki w Netia Telekom, a następnie na takim samym stanowisku w Polskiej Telefonii Cyfrowej. W latach 2000-2001 dyrektor ds. informatyki w Grupie Elektrim i prezes zarządu El-Net S.A., alternatywnego operatora telefonii stacjonarnej. Od roku 2001 do 2003 był wiceministrem infrastruktury ds. łączności. Jest zaangażowany m.in. w doradztwo w zakresie funduszy strukturalnych, usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej i rozwój infrastruktury teleinformatycznej.
 • MAGDALENA GAJ
  Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  Prawnik, studia prawnicze ukończyła w 1988 na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 2002 uzyskała tytuł radcy prawnego. W 2001 podjęła pracę w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji, przekształconym w 2003 roku w Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, a w 2006 roku – w Urząd Komunikacji Elektronicznej. Od stycznia 2006 pełni obowiązki dyrektora Departamentu Prawnego UKE.
 • MAKSYMILIAN BYLICKI
  Przewodniczący Rady Nadzorczej Polkomtel S.A.
  Przewodniczący Rady Nadzorczej Telefonii Dialog S.A.
  Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami telekomunikacyjnymi, m.in. w latach 1998-2000 członek zarządu Netia Holdings oraz dyrektor okręgu warszawskiego Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel. Absolwent programu CEMBA (University of Calgary i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i Podyplomowego Studium Zarządzania w Polskiej Międzynarodowej Szkole Zarządzania w Warszawie.
 • TOMASZ BIAŁOBŁOCKI
  Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Unii Europejskiej, Telekomunikacja Polska
  Absolwent Politechniki Poznańskiej, współpracował z kilkoma wyższymi uczelniami w Poznaniu. Obecnie koordynuje inicjatywy w zakresie tematyki Unii Europejskiej w Telekomunikacji Polskiej. Specjalizuje się w obszarach związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem środków UE oraz ze współpracą podmiotów prywatnych i publicznych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Autor wielu publikacji na temat społeczeństwa informacyjnego oraz wpływu nowoczesnych technologii na rozwój społeczeństwa.
 • EUGENIUSZ GACA
  Dyrektor ds. Korporacyjnych, Netia S.A.
  Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz przewodniczący Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT. Wiceprzewodniczący Komitetu Teleinformatyki, Technik Komunikacyjnych i Strategii Biznesowej w Krajowej Izbie Gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w sektorze telekomunikacyjnym.
 • JANUSZ KOSIŃSKI
  Członek Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej
  Prezes zarządu spółek: Telewizja Kablowa Poznań i ICP - największych dostawców zintegrowanej oferty telewizji, internetu i telefonii przez sieć telewizji kablowej w Wielkopolsce. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą telewizji kablowej i telekomunikacją. Współzałożyciel spółek Telewizja Kablowa Poznań, PUT KOMA, Internet Cable Provider i Telewizji WTK, które były kreatorami i liderami rozwoju rynku telewizji kablowej w Wielkopolsce.
 • DR ELIGIUSZ JERZY KRZEŚNIAK
  Partner, Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy
  Adwokat, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował także w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego, prawa telekomunikacyjnego oraz prawa europejskiego. Wykładowca na aplikacji radcowskiej i adwokackiej w Warszawie; wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacji Gospodarczej przy Polskim Stowarzyszeniu Sądownictwa Polubownego oraz na listę arbitrów sądu arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim doradztwem przy transakcjach infrastrukturalnych oraz prowadzeniem projektów z zakresu rynku telekomunikacyjnego, medialnego i IT.
 • PIOTR KUBISZEWSKI
  Prezes Spółki Digital Content, dziennikarz
  Były redaktor naczelny magazynu komputerowego CHIP (2000-2005), autor m.in. wielu krytycznych publikacji na temat przyjętego w Polsce modelu demonopolizacji rynku telekomunikacyjnego. Obecnie prezes spółki Digital Content - operatora kiosku z prasą cyfrową www.e-Kiosk.pl. Prowadzi własnego bloga teleinformatycznego w serwisie www.digitalpc.pl, założonym przez byłych dziennikarzy redakcji CHIP-a i wydawnictwa Vogel Burda Communications (wydawcy pisma).
 • MICHAŁ PRZYMUSIŃSKI
  Niezależny ekspert
  Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności animacja kultury. Jako dyrektor techniczny stworzył portal Radia Zet, jako szef projektu zaprojektował i uruchomił portal HBO Polska. Pracował również jako kierownik portalu internetowego w Netia Telekom. Od 2002 pracował w Telewizji Polskiej, gdzie jako pierwszy dyrektor Ośrodka Nowe Media zmodernizował internetowe witryny TVP tworząc z nich jeden spójny serwis. Nadzorował uruchomienie projektu nowego intranetu TVP połączonego z systemem dystrybucji treści do internetu, jako pierwszy w Polsce przeprowadził zakończone sukcesem testy transmisji wideo w sieci GSM na telefony komórkowe.
 • DR MACIEJ ROGALSKI
  Wiceprezes ds. telekomunikacji Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
  Prawnik, ukończył studia prawnicze, a następnie aplikację sędziowską oraz radcowską. W 1995 był stypendystą Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. W 1997 uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym dwóch monografii, z zakresu prawa karnego, cywilnego i telekomunikacji. Obecnie jest zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego w Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>