Fiskusowe obowiązki przedsiębiorców

Za miesiąc, od 1 września, wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. To tylko jeden z problemów przedsiębiorców prowadzących działalność online. Rzeczpospolita w swoim temacie tygodnia spróbowała odpowiedzieć na takie pytania jak: co to są usługi elektroniczne, czym się różnią od usług reklamowych, gdzie są opodatkowane...

Rzeczpospolita: "Wchodzące za miesiąc w życie przepisy rozporządzenia mogą zaskoczyć wiele osób. Obowiązek zainstalowania urządzeń rejestrujących będzie dotyczył wielu firm, które dotychczas są z niego zwolnione. Przykładem niech będzie znaczna część podmiotów dokonujących sprzedaży wysyłkowej, przede wszystkim sklepy internetowe. (...) od 1 września zwolnienie dotyczące sprzedaży wysyłkowej nie ma zastosowania do niektórych towarów, które bardzo często sprzedawane są przez sklepy internetowe. Są to m.in. nagrane płyty CD i DVD oraz sprzęt radiowo-telewizyjny. A wystarczy sprzedać jeden tego rodzaju produkt, aby pojawiła się konieczność zainstalowania kasy".

Czyli sprzedawca, gdy odbiorcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która - dodatkowo - nie zażąda faktury, powinien zaewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż, następnie wydrukować paragon oraz wysłać go razem z towarem do nabywcy. Przepisy nie obejmują tych przedsiębiorców, którzy handlują towarami, do których jedynie dodatkiem jest płyta (np. z oprogramowaniem - co ma znaczenie dla sprzedawców sprzętu komputerowego).

Zaś temat tygodnia w Rzeczpospolitej brzmi Kto i kiedy płaci VAT od usług świadczonych przez Internet. Stąd właśnie pod wskaznym wyżej adresem znajdą Państwo obszerny artykuł na ten właśnie temat, a rozpoczynający się od słów:

Niemal z każdym dniem przybywa nowych usług świadczonych w cyberprzestrzeni. Ich odbiorcami są firmy i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Usługodawcą jest zwykle przedsiębiorca, pojawia się więc problem rozliczenia VAT

Jak określić miejsce świadczenia i zarazem opodatkowania takich elektronicznych usług? Jak odróżnić je od innego rodzaju usług, także wykonywanych za pośrednictwem systemów komputerowych? Odpowiedzi na te pytania należy szukać nie tylko w polskiej ustawie o VAT, ale też w unijnych przepisach.

Przepisy podatkowe są stale nowelizowane, a sam temat jest trudny.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

to nie jest trudne (przynajmniej częściowo)

Prawotronik's picture

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r.ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

obowiązuje bezpośrednio :)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>