Prawo autorskie - reaporty, decyzje, stan spraw, konsultacje

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zwróciła się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przekazanie informacji dotyczących realizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Raport będzie przedmiotem dyskusji Komisji. Ministerstwo udostępniło na swoich stronach kilka ważnych dokumentów.

Na swoich stronach Ministerstwo udostępniło w szczególności:

Warto też przypomnieć, iż Ministerstwo prosi o przesyłanie uwag i propozycji ewentualnego wdrożenia zalecenia Komisji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online, a w tym celu udostępniło wcześniej:

Nie mogę znaleźć wcześniejszych Raportów Zespołu, a wiem, że były dostępne w Sieci. Jeden z raportów (za rok 2003) zaakceptowany został przez Radę Ministrów w czerwcu 2004 roku (22.06.2004)... Gdyby ktoś znalazł chwilę czasu i miał ochotę przekopać się przez Sieć w celu znalezienia wcześniejszych raportów Zespołu, to prosiłbym o zostawienie informacji, gdzie można takie pliki z Sieci pobrać. W jednym z takich dokumentów, występował nawet serwis VaGla.pl Prawo i Internet (chociaż nie jestem przekonany, czy się te podziękowania ostały w wersji końcowej raportu). Sam zabezpieczyłem sobie kiedyś raport przyjęty 8 marca 2002 roku i w kwietniu 2003 roku pisałem do niego uwagi przekazane następnie Ministerstwu.

A skoro o raportach mowa, to warto też zapoznać się z przygotowaną przez Departament Strategii i Analiz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Informacją na temat działań społeczności międzynarodowej na rzecz objęcia Internetu systemem prawa przy jednoczesnej ochronie swobody wypowiedzi i informacji. Ten dokument przyjęto w grudniu 2005 roku.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>