Zmiany w systemie wyborczym

Senat prace nad projektem ustawy zmieniającej zasady głosowania we wszystkich wyborach: prezydenckich, do Sejmu i Senatu, samorządowych, do Parlamentu Europejskiego oraz w referendum.

Instytutu Spraw Publicznych, który "od lat walczy o ułatwienia w prawie wyborczym" jest tu cytowany przez Gazetę Wyborczą w kontekście tych nowelizacji, a w artykule, w którym omawia się pomysł głosowania przez pełnomocników, pada również następujące stwierdzenie: "Pełnomocnicy i zaproszenia to nie koniec. ISP rozmawia już z Pocztą Polską o możliwości głosowania listownego, jest też pomysł głosowania przez internet. Ale to kiedyś. Na razie senatorowie postarają się jak najszybciej wysłać swój projekt do Sejmu, tak aby ustawa mogła zadziałać już w jesiennych wyborach samorządowych."

Mimo, że bardzo jestem prointernetowy, to nadal uważam, iż głosowanie przez internet będzie tworzeniem "czarnej skrzynki", dzięki której - potencjalnie - będzie można dokonać manipulacji głosami. Niezwykle ciężko również w głosowaniu przez internet zapewnić podstawowe zasady prawa wyborczego, tj. tajność, równość i bezpośredniość. Zwłaszcza tajność. Materiały na podobne tematy zbieram w dziale "wybory" niniejszego serwisu.

Polecam zwłaszcza:

Na marginesie tych prac nad zmianami prawa wyborczego warto odnotować również, że w Senacie znajduje się Projekt ustawy, zgłoszony przez Komisję Ustawodawczą, o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (PDF). Projekt został wniesiony 19 kwietnia 2006 r. w związku z wyrokiem z dnia 1 marca 2006 r. (sygnatura akt K 9/05), w którym Trybunał Konstytucyjny wskazał na niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej niektórych rozwiązań prawnych dotyczących praw wyborczych obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055). W związku z tym samym wyrokiem w Sejmie znajdziemy Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Omawianych przez Gazetę projektów nie znalazłem.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>