Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w sprawie nowelizacji prawa autorskiego

Właśnie Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji opublikowało na swoich stronach list do Ministra Ujazdowskiego, w którym zwraca uwagę na możliwość wystąpienia utrudnień w dostępie do dóbr kultury dla osób niepełnosprawnych, w przypadku, gdy niektóre z proponowanych zmian wejdą w życie.

W liście do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego czytam m.in:

Przygotowywane obecnie zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utrudnią osobom niepełnosprawnym korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku publicznego.

Zgodnie z zaproponowanymi przez Pana Ministra przepisami, w tym art. 791 podmioty praw autorskich majątkowych, stosujące skuteczne techniczne zabezpieczenia są zobowiązane udostępnić osobie korzystającej z utworu, w przypadkach o których mowa w szczególności w art. 332 (osoby niepełnosprawne) dobrowolnie lub na podstawie porozumień między uprawnionym a osobami korzystającymi, niezbędne środki techniczne umożliwiające takie korzystanie. W przypadku nie wykonania tego obowiązku, właściwy sąd rozpozna niezwłocznie wniosek osoby korzystającej o udostępnienie jej tych środków.

Regulacja taka niesie za sobą konieczność występowania niemal każdorazowo na drogę sądową z wnioskiem o wydanie takich narzędzi co najprawdopodobniej spowoduje odseparowanie osób niepełnosprawnych od dóbr kultury.
Wiąże się ono bowiem z koniecznością ponoszenia kosztów sądowych, czasu oraz uciążliwych dla osób niepełnosprawnych formalności. Czego skutkiem może być dyskryminacja osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji jest organizacją pożytku publicznego. Powstało w 1995 roku z inicjatywy Piotra Pawłowskiego, twórcy magazynu dla osób niepełnosprawnych "Integracja". Stowarzyszenie zorganizowane jest wokół idei: integracja jako normalne zjawisko we wszystkich relacjach życia społecznego. Pragnie propagować i urzeczywistniać integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem opartą na współistnieniu, współpracy i partnerstwie we wszystkich relacjach życia obywatelskiego.

Przeczytaj również:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>