Światowy Dzień Telekomunikacji (Społeczeństwa informacyjnego) coraz bliżej

globalne cyberbezpieczenstwoMinisterstwo Transportu zaprasza na konferencję prasową, która odbędzie się 15 maja. Temat? Konferencja poprzedza obchody Światowego Dnia Telekomunikacji '2006, ale będzie poświęcona również planowanej akcji antydialerowej. Nadchodzący tydzień będzie obfitował w imprezy okolicznościowe związane z tym międzynarodowym świętem telekomunikacji… Będzie prezentacja raportu Centrum im. Adama Smitha, będzie również konferencja poświęcona społeczeństwu informacyjnemu. Zapraszam do dyskusji o wartości dodanej internetu.

Na stronie UKE o konferencji prasowej, która odbędzie się 15 maja (poniedziałek):

Tematem konferencji, oprócz wprowadzenia w tematykę obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji, będzie również wspólna inicjatywa Ministerstwa Transportu i Urzędu Komunikacji Elektronicznej związana z planowaną akcją antydialerową (ochrona konsumetów przed nadużyciami związanymi z dialerami, które mogą zmieniać połączenia z siecią Internet realizowane za pośrednictwem modemów telefonicznych dial-up).

Globalne cyberbezpieczeństwo jest bowiem hasłem tegorocznych uroczystości Światowego Dnia Telekomunikacji, organizowanego na całym świecie przez kraje zrzeszone w Miedzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym (ITU - International Telecommunication Union).

Konferencja prasowa odbędzie się w poniedziałek o godz. 11.00 w sali A, na VIII piętrze budynku „B” Ministerstwa Transportu, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

To będzie preludium obchodów w wykonaniu Ministerstwa Transportu i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Przed Obchodami zapowiedziało swoją konferencję również Centrum im Adama Smitha, które wraz z Onet.pl, będzie prezentowało raport "Ceny dostępu do Internetu w Polsce na tle wybranej grupy krajów europejskich III i IV kwartał 2005 oraz I kwartał 2006". Ta impreza odbędzie się 16 maja o 13:00 (MBC ITI Warszawa, ul. Wiertnicza 166).

Wracając do głównego dania tego tygodnia trzeba powiedzieć, że organizatorem obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji w Polsce jest od wielu lat Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Program obchodów centralnych dostępny jest na stronach SEP.

Przypominam, że Światowym Dniem Telekomunikacji jest 17 maja. Dzień 17 maja jest obchodzony na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji upamiętniający utworzenie w dniu 17 maja 1865 r. obecnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) - wyspecjalizowanej organizacji skupiającej większość krajów świata zajmującej się rozwojem telekomunikacji i teleinformatyki. Na stronie tej organizacji dostępne są materiały ITU dotyczące World Telecommunication Day 2006 - Promoting Global Cybersecurity. Przywódcy światowi, którzy zgromadzili się na Światowym Szczycie w sprawie Społeczeństwa Informacyjnego w listopadzie 2005 r. w Tunisie, docenili ewolucję, jaką przeszedł Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny i zaproponowali, aby 17 maja - Światowy Dzień Telekomunikacji - był odtąd obchodzony jako Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Tak wyszło, że tego dnia - 17 maja - wypadają też moje urodziny ;)

Następnego dnia, 18 maja 2006 (czwartek) będzie obradowała VII Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego” pod hasłem: „Strategiczne kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce”. Konferencję tę objął swoim honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP Marek Jurek. Konferencja ta będzie miała charakter dyskusji panelowej, poprzedzonej wystąpieniami wysokich rangą przedstawicieli Rządu i Parlamentu.

W dyskusji panelowej wezmą udział: poseł Antoni Mężydło, Przewodniczący Podkomisji Stałej ds Łączności i Nowoczesnych Technik Informacyjnych w Komisji Infrastruktury Sejmu RP (przewodniczący panelu), prof. Stefan Kwiatkowski, Instytut Badań Edukacyjnych, prof. Józef Oleński, Uniwersytet Warszawski, senator Kosma Złotowski, Senat RP, ks. prof. Tadeusz Zasępa, KUL oraz Piotr Waglowski, autor niniejszego serwisu.

Zaproszony do udziału w tym panelu przygotowuję się do wypowiedzi na temat wartości dodanej internetu. Jeśli macie Państwo swoje sugestie - chętnie je poznam (wartość dodana!).

Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji. W Sieci można znaleźć również taką definicję: "EVA skrót od ekonomicznej wartości dodanej (economic value added) jako miara wyników przedsiębiorstwa należała do zestawu narzędzi ekonomisty przez ponad dwieście lat. W swej istocie EVA jest miernikiem wyników działalności przedsiębiorstwa różniącym się od większości innych tym, że potrąca z zysku koszty całego kapitału zainwestowanego przez firmę".

Ja nie chciałbym ograniczać się do ekonomicznego aspektu wzrostu wartości dóbr, chciałbym też poruszyć nieco tematykę społeczno - kulturową... Zbiorowa inteligencja, narzędzia pracy grupowej, łatwiejszy dostęp do dóbr kultury, szybszy obieg informacji. Moje myśli błądzą w tych kierunkach, a wasze?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>