Konsultacje w sprawie decyzji dotyczącej TPSA

Na wniosek spółki o2.pl Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadził postępowanie w sprawie nałożenia na Telekomunikację Polską S.A., jako przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kontrolującego dostęp do użytkowników końcowych, obowiązków regulacyjnych niezbędnych do zapewnienia użytkownikom końcowym TP komunikowania się z użytkownikami innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. UKE konsultuje projekt decyzji o zapewnieniu równego traktowania przez TP wszystkich dostawców Internetu.

Projekt konsultowanej decyzji Prezesa UKE przewiduje nałożenie na TP następujących obowiązków regulacyjnych wynikających z Prawa telekomunikacyjnego:

  • Obowiązek równego traktowania wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, poprzez zapewnienie takich samych warunków przesyłu pakietów protokołu internetowego (czas transmisji, wielkość pakietów, kolejności ich przesyłu) pomiędzy użytkownikami sieci teleinformatycznej TP a innymi podmiotami świadczącymi usługi internetowe (takie jak poczta e-mail, portale, komunikatory, VoIP).
  • Obowiązek udostępniania informacji o konfiguracji urządzeń TP służących do obsługi transmisji pakietów w sieci teleinformatycznej.

Konsultacje projektu decyzji potrwają do 29 maja 2006 r. (zgodnie z ustawa Prawo telekomunikacyjne konsultacje muszą trwać minimum 30 dni). Wszystkie zainteresowane podmioty mogą składać do UKE swoje stanowiska w trybie wskazanym w obwieszczeniu o konsultacjach.

Na stronie UKE: Obwieszczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nakładającej na Telekomunikację Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, jako przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kontrolującego dostęp do użytkowników końcowych, obowiązki regulacyjne niezbędne do zapewnienia użytkownikom końcowym Telekomunikacji Polskiej S.A. komunikowania się z użytkownikami innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>