Regulaminy świadczenia usługi i netykieta

Netykieta, prawo, regulaminy, powiadomienia...
Ciężko walczyć ze spamem i wirusami, ale można już zaobserwować jakąś praktykę operatorów w tym względzie. Czy można abonentowi odciąć dostęp? Czy można wymierzyć mu karę finansową? Czy abonent ma obowiązek sprawdzania poczty elektronicznej (a zwłaszcza konto systemowe)? Sieć pełna jest oprogramowania typu malicious software (malware), codziennie pojawiają się nowe konie trojańskie, wirusy. A przecież jeszcze jest kwestia języka używanego w prywatnej korespondencji… Prywatnej.

Tygodnik Solidarność: "Telewizja kablowa Aster City bez uprzedzenia odcina klientom internet i nakłada wysokie opłaty karne za rzekome rozsyłanie z komputerów SPAM-u, czyli niechcianych wiadomości do innych użytkowników. - Nie ma doskonałych programów antywirusowych, które na zawsze zabezpieczają wszystkie komputery. Aster nawet celowo mógłby wpuścić wirusa do systemu i narażać ludzi na ekstra koszty - odpowiada informatyk."

W tekście Tygodnika cytowany jest fragment pisma z Aster City:

Uprzejmie informujemy, że odnotowaliśmy dwa naruszenia regulaminu świadczenia usługi do internetu z numeru IP identyfikującego pana urządzenie aktywne w sieci. Pierwsze naruszenie nastąpiło 14 lutego i polegało na działaniu niezgodnym z netykietą - etykietą użytkowników sieci komputerowych, czyli ogólnie pojętą kulturą sieciową, a zwłaszcza zamieszczaniu materiałów niezgodnych z prawem lub powszechnie uznanych za obraźliwe"...

Jest też opis innych praktyk. Konkluzja autora tekstu: "Blokada informacyjna oraz uznaniowe opłaty karne nakładane za "przestępstwa", przed którymi nie można się uchronić, budzą poważne wątpliwości co do uczciwych intencji operatora"

Dowiadujemy się z tekstu, że gdy abonent narusza regulamin po raz pierwszy, to sieć (operator) informuje go o tym pocztą elektroniczną wysłaną na jego konto systemowe, wszystko zgodnie z regulaminem (na przykładzie regulaminu świadczenia usług w Warszawie):

Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Aster City Cable Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie (wyciąg)

4. Naruszenia Regulaminu
4.1 Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest:
4.1.1 działanie powodujące zawieszenie lub blokowanie Urządzeń Aktywnych innych użytkowników Sieci lub sieci Internet,
4.1.2 stosowanie nielegalnych lub naruszających prawa osób trzecich danych i programów komputerowych,
4.1.3 umieszczanie w Sieci lub w sieci Internet informacji niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich,
4.1.4 działanie niezgodne z "netykietą" - etykietą użytkowników sieci komputerowych, czyli ogólnie pojętą "kulturą sieciową", a zwłaszcza udostępnianie w Sieci nielegalnych informacji, używanie obelżywego lub budzącego uzasadnione zastrzeżenia języka (zarówno w korespondencji publicznej jak i prywatnej), nadawanie wiadomości, które mogą spowodować utratę wyników pracy u odbiorców, wysyłanie tzw. "listów łańcuszkowych", "broadcastów", przechwytywanie danych innych użytkowników Sieci i sieci Internet, ingerowanie w ich sprzęt i oprogramowanie bez ich zgody, rozsyłanie wirusów komputerowych oraz wszelkie inne działania, które mogą spowodować "przepełnienie" Sieci lub w inny sposób zakłócać korzystanie przez innych użytkowników z Sieci lub Internetu
4.1.5 zamieszczanie w ramach Pakietu (dotyczy serwerów Operatora) materiałów reklamowych i informacji komercyjnych, przez które uważa się materiały i informacje, których umieszczenie może przynieść przychód właścicielowi lub użytkownikowi strony internetowej lub innej osobie,
4.1.6 podłączenie do Sieci lub do sieci Internet nieautoryzowanego modemu lub Urządzenia Aktywnego (tj. bez wykupienia przez Abonenta stosownej Usługi Dodatkowej określonej w aktualnym Cenniku Operatora) albo udostępnienie Przyłącza Abonenckiego osobom trzecim bez zgody Operatora,
4.1.7 wszelkie inne działanie powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci lub mające negatywne konsekwencje dla innych użytkowników Sieci lub sieci Internet, przy czym Operator udostępnia przykładowy i aktualizowany katalog zdefiniowanych zachowań podlegających sankcjom zgodnie z niniejszym Regulaminem na stronie http://abuse.aster.pl, dostępny z całej sieci Internet.

4.2 Jeżeli Abonent naruszył Regulamin:
4.2.1 po raz pierwszy - Operator poinformuje Abonenta e-mailem wysłanym na jego Konto Systemowe o dokonanym naruszeniu z informacją, że naruszenie spowodowało zablokowanie wysyłania danych za pośrednictwem Przyłącza Abonenckiego na okres 24 godzin.
4.2.2 po raz drugi - Operator poinformuje Abonenta listem poleconym o dokonanym naruszeniu i o zawieszeniu świadczenia usług przez Operatora na okres 7 dni.
4.2.3 po raz trzeci - Operator poinformuje Abonenta listem poleconym o dokonanym naruszeniu i rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz odłączeniu Abonenta od Sieci.

4.3 Wykonanie przez Operatora sankcji, o których mowa w pkt-ch 4.2.1 - 4.2.3 nie uchybia obowiązkowi uiszczania Opłat okresowych w pełnej wysokości oraz opłaty dodatkowej w zakresie Ponownej Aktywacji usługi dostępu do Internetu po uprzednim odłączeniu przez Operatora.

4.4 Operator zastrzega sobie prawo do zaostrzenia lub złagodzenia zdefiniowanej w niniejszym punkcie procedury w zależności od stopnia naruszenia Regulaminu przez Abonenta według kryteriów stopniowania naruszeń Regulaminu określonych w pkt. 4.5.

4.5 W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Abonenta, Operator ma prawo odłączyć Abonenta od Sieci, a nawet rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Przez "rażące naruszenie Regulaminu" należy rozumieć uprawdopodobnione naruszenie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących: korzystanie z praw autorskich i praw pokrewnych, korzystanie z publicznych sieci telekomunikacyjnych lub dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, lub też uporczywe naruszanie postanowień Regulaminu (rozumiane jako długotrwałe naruszenie lub wielokrotne naruszanie postanowień Regulaminu - pomimo upomnień ze strony Operatora).

4.6 W przypadku zastrzeżeń Abonenta co do zastosowania przez Operatora sankcji, Abonentowi służy uprawnienie do złożenia reklamacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu ogólnego.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Co może operator?

Bardzo ciekawy regulamin. Bardzo ciekawy ;-) W zasadzie operator jest tu oskarzycielem, sądem i katem w jednej postaci.
Swoją droga przypomniało mi sie właśnie zastosowanie tego regulaminu w praktyce, kiedy to ktoś umiescił gdzieś w sieci treść swojego sporu z operatorem. Zastosowano niezwłocznie punkt 4.1.3

Jak się bronić?

Pytanie do Autora serwisu: jak się Pan zapatruje na tą sprawę? Czy istnieje jakaś linia obrony przed w/w praktykami? Zastrzeżenia budzą głównie - kara finansowa oraz płacenie za nieświadczone (wyłączone) usługi.

tanio i przyjemnie?

VaGla's picture

Pyta Pan o linię obrony. Od rozstrzygania sporów jest sąd? Tu obok jest interesujący przykład sprawdzania przed sądem klauzul regulaminowych.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Inne pytanie

Dla mnie podstawowym pytaniem, jest: czy operator w kwestii tworzenia regulaminu jest związany obowiązującym prawem? Biorąc pod uwagę nieszczęsny Aster, czy można zakazać klientowi korzystania z usługi w sposób, który jest zgodny z prawem, lub gdy ewentualną niezgodność taką trzeba dopiero wykazać przed sądem?

Problem nie jest wydumany. Codziennie tworzy się dziesiątki regulaminów tworzonych przez ludzi, którzy prawo znają tylko z nazwy. Teoretycznie w dużej korporacji takie kwity sa zatwierdzane przez prawnika, który - jak się okazuje - przepuszcza ewidentne buble. I co wtedy?

Mi także przysłali ostrzeżenie

Ja równiesz dostałem list bla bla bla "naruszono postanowienia
> "Regulaminu szczegółowego świadczenia usług dostępu do Internetu
> przez ASTER Sp. z o.o.".
>
> Zgodnie z punktem Regulaminu
>
> 4.1.3 informujemy, że podjęte działania polegały na umieszczaniu w Sieci
> lub w sieci Internet informacji niezgodnych z prawem lub naruszających
> prawa osób trzecich."

Tylko nie raczyli napisać, jakie to działania, a maja taki obowiązek skoro wysuwają oskarżenia. Jak mam zaprzestać działań niezgodnych z regulaminem, jak nie wiem o co chodzi?
A może wszystko było legalne, tylko ktoś admina Aster wprowadził w błąd?
Nigdy nie wyjaśniają o co chodzi.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>