X Konferencja “Miasta w Internecie”

2006-06-10 13:00

Stowarzyszenie Miasta w Internecie zaprasza do udziału w X Konferencji „Miasta w Internecie”, której motywem przewodnim będzie „Zrównoważony rozwój Polski oparty na innowacyjnych technologiach komunikacji i informacji (ICT)”.

To doroczne, tradycyjne rzecz można, spotkanie środowisk profesjonalistów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce koncentrować się będzie na prezentacji kluczowych zamierzeń władz państwowych, regionalnych i lokalnych związanych z finansowaniem zrównoważonego rozwoju kraju z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań ICT. Znaczące miejsce zajmą także bezpośrednie konsultacje i debata publiczna między przedstawicielami administracji a reprezentantami sektora firm ICT oraz naukowo-badawczego zorientowana wokół „gorących tematów” czerwca 2006 roku: Planu Informatyzacji państwa, wdrożenie ustawy o podpisie elektronicznym oraz obowiązków samorządów lokalnych wynikających z realizacji ustawy o informatyzacji podmiotów
realizujących zadania publiczne.

Konferencja składać się będzie z 5 bloków tematycznych:

Sesja I (7 czerwca, środa: 15.30 – 18.30)
IDZIE e-AWANGARDA KIJEM SIĘ PODPIERA…
Labirynty prawne innowacyjnych wdrożeń elektronicznej administracji

Sesja II (8 czerwca, czwartek: 10.00 – 13.00)
POLSKA - KRAJ BIUROKRATYCZNEJ MORDĘGI?
Czy administracja publiczna dba o satysfakcję swoich „klientów”: obywateli i przedsiębiorców

Sesja III (8 czerwca, czwartek: 14.30 – 18.30)
PLAN INFORMATYZACJI PAŃSTWA, CZY PROGRAM MODERNIZACJI ADMINISTRACJI?
Rządowe i samorządowe inicjatywy na rzecz e-Rozwoju kraju

Sesje paralelne (9 czerwca, piątek: 10.00 - 13.00)
POSTAWMY NA e-ROZWÓJ REGIONALNY
Jak realizować efektywnie innowacyjne projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego z wykorzystaniem środków funduszy strukturalnych*
STRACH PRZED 17 SIERPNIA
Obowiązkowe wdrożenia systemów: Biuletynu Informacji Publicznej, obiegu dokumentów i podpis elektroniczny w urzędach administracji lokalnej

10 już edycja Konferencji „Miasta w Internecie” stworzy wyjątkową, naturalną dla jubileuszy, okazję do spotkania środowiska zawodowego zaangażowanego od lat w modernizacyjne przemiany kraju, pro-rozwojowe działania w środowiskach lokalnych oraz koordynację rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym.

Szczegółowe informacje nt. konferencji znajdą Państwo na stronie organizatora

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>