Miesiąc Przeciwdziałania Oszustwom - spam na celowniku

Jak obiecywałem - jest trochę nowych informacji o spamie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów weźmie udział w międzynarodowej akcji Miesiąc Przeciwdziałania Oszustwom, mającej na celu edukację konsumentów w zakresie przysługujących im praw w handlu elektronicznym. W marcu walczymy ze spamem, a więc przesyłaniem drogą elektroniczną niezamówionej informacji...

Na stronie UOKiK opublikowano właśnie notatke prasową w tej sprawie: "Miesiąc Przeciwdziałania Oszustwom (Fraud Prevention Month) to inicjatywa Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (ICPEN) zrzeszającej 33 państwa, w tym Polskę. W marcu tego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zorganizuje w jej ramach szereg działań mających na celu podnoszenie poziomu świadomości na temat prawnych możliwości zwalczania niechcianej korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną (spamu). Ich adresatami będą nie tylko konsumenci, ale także pracownicy administracji, organów ścigania oraz przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku usług internetowych"

W ramach Miesiąca Przeciwdziałania Oszustwom UOKiK: 14 marca 2006 roku zorganizuje konferencję naukową poświęconą bezpieczeństwu w internecie, a w szczególności problematyce niechcianej korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną. Agenda tej konferencji znajduje się poniżej.

Z inicjatywy Urzędu, przy współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, odbędzie się również spotkanie dostawców usług internetowych w celu skoordynowania działań dotyczących zwalczania spamu oraz zainicjowania prac nad kodeksem dobrych praktyk w tym zakresie.

W marcu UOKiK wraz z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową zorganizuje warsztaty szkoleniowe dla prokuratorów na temat ścigania przestępców internetowych oraz zwalczania niechcianej korespondencji handlowej.

Dla przypomnienia: doniesienia związane z przesyłaniem niezamówionej informacji drogą elektroniczną gromadzę w dziale spam niniejszego serwisu.

A teraz sygnalizowana wyżej agenda Konferencji naukowej poświęconej bezpieczeństwu w sieci internet, a w szczególności problematyce niezamawianej korespondencji elektronicznej (spam), która odbędzie się 14 marca 2006 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 (Warszawa):

PROGRAM KONFERENCJI:

PANEL I:
10.00 – 10.20 Otwarcie konferencji, powitanie gości Jarosław Król, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

10.20 – 11.00 Prezentacja działań Prezesa UOKiK oraz projektu Fraud Prevention Month poświęconego bezpieczeństwu w sieci internet Justyna Kurek i Łukasz Wroński, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

11.00 – 11.20 Przerwa kawowa

PANEL II:
11.20 – 12.00 Prawna regulacja spamu dr Wojciech Wiewiórowski, Uniwersytet Gdański

12.00 – 12.40 Zagrożenia w sieci. Nowe tendencje Piotr Waglowski, Polska Akademia Nauk

12.40– 13.20 Problem prawa właściwego w przypadku naruszeń w sieci Internet dr Marek Świerczyński, Uniwersytet Śląski

13.20 – 14.10 Dyskusja

14.10 – 14.40 Poczęstunek

PANEL III:
14.40 – 15.20 Dlaczego i po co walczymy ze spamem? Ireneusz Parafjańczuk, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

15.20 – 16.00 SpotSpam i koncepcja krajowych punktów spambox Przemysław Jaroszewski, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

16.00 – 16.15 Zamknięcie i podsumowanie konferencji Monika Stec, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>