Opłaty za informacje publiczne

Jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie: "chociaż przepisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej określają, że starosta powiatu jest zobowiązany do udzielania informacji publicznej, to z żadnego przepisu nie wynika jego uprawnienie do ustalenia wysokości opłat, o której mówi art. 15 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Takie kompetencje ma rada powiatu, a wynika to z przepisu art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym" (syg. III SA/Lu 533/05).

Kulisy sprawy przedstawia Rzeczpospolita: "W 2004 r. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Lubelskiej Izby Architektów zwrócił się do starosty puławskiego o udostępnienie informacji publicznej. Domagał się chronologicznego wyszczególnienia wszystkich wydanych w 2003 r. decyzji o pozwoleniu na budowę i wznowieniu robót budowlanych wraz z podaniem nazwy i adresu inwestycji, nazwiska autora części architektonicznej projektu i jego przynależności do Izby Architektów". Dalej dowiadujemy się, że starosta puławski za udzielenie tych informacji zażądał opłaty. I dalej: "powołał się na art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zezwala on na pobranie opłaty, jeśli wskazany we wniosku sposób udostępnienia lub przekształcenie informacji łączy się z dodatkowymi kosztami. Owe dodatkowe koszty to: wykonanie kopii dokumentu (30 groszy za stronę) i czas pracy pracownika (14,47 zł za godzinę)".

Wojewoda lubelski zaskarżył zarządzenie starosty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten uznał, że wydane zostało z naruszeniem prawa.

Przepis art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym w katalogu spraw należących do właściwości rady powiatu wymienia "podejmowanie uchwał w sprawach wysokości opłat i podatków, w granicach określonych ustawami".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>