Norweski mechanizm finansowy a polski egovernment

Stowarzyszenie Kommunenes Sentralforbund skupiające norweskie gminy podpisało umowę z polskim Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle w sprawie pewnego projektu, który nosi nazwę "e-urząd". Każde wsparcie się przyda. Zastanawiałem się kto to w moim kraju powinien koordynować i co to znaczy "norweski mechanizm finansowy". Na pierwszy rzut oka zkojarzył mi się z Argentyną, ale to zupełnie nie o to chodzi. To część wsparcia rządu Norwegii dla nowych członków UE. Pomoc w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

PAP donosi: "Norweskie stowarzyszenie władz lokalnych i regionalnych KS proponuje przekazanie Polsce w ramach norweskiego mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) swoich doświadczeń w digitalizacji sektora publicznego i pomoc w stworzeniu systemu tzw. elektronicznego urzędu."

Dla znających tamtejszy język prezentuje odnośnik do strony Kommunenes Sentralforbund (jest tam też wersja angielskojęzyczna). Gdyby zaś ktoś szukał informacji na temat "norweskiego mechanizmu finansowego", to poszperałem nieco i np. dotarłem do informacji publikowanych w ramach oficjalnej strony Norwegii w Polsce: "W dn. 14.10.2004 r. odbyła się w Warszawie polsko-norweska konferencja pt. „Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechnizm Finansowy – nowy obszar współpracy norwesko-polskiej”. Celem konferencji była promocja obu mechanizmów finansowych w Polsce, skojarzenie prywatnych i państwowych partnerów z Polski i Norwegii, którzy mogliby ubiegać się o środki na realizację wspólnych projektów, a także szeroko rozumiana wymiana informacji oraz nawiązanie polsko-norweskich kontaktów".

Z tych materiałów dowiadujemy się również, że "Na przestrzeni 5-ciu najbliższych lat, z dwóch nowo-utworzonych mechanizmów finansowych: Mechanizmu Finansowego EOG, który tworzy Norwegia, Islandia i Liechtenstein oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, popłyną środki finansowe w wys. 1,167 mld euro. Prawie 48% całkowitej sumy obu funduszy przeznaczono na projekty i programy, które mają być realizowane w Polsce".

Planowano (i zdaje się, że nic się w tym zakresie nie zmieniło), że w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2009 r. w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zostanie przekazana całkowita suma w wys. 1, 167 mld euro dla wszystkich państw-beneficjentów. W przypadku Norweskiego Mechanizmu Finansowego fundatorem jest oczywiście Norwegia, zaś beneficjentami 10 państw. Do rozdysponowania przewidziano 113,4 mln euro rocznie (dla Polski miało przypaść ponad 533 mln euro)

Funkcję Narodowego Punktu Kontaktowego pełni Ministerstwo Gospodarki i Pracy (obecnie chyba już jedynie Gospodarki?). Koordynuje ono procedurę związaną z przyjmowaniem wniosków i przekazywaniem ich do Biura Mechanizmu Finansowego oraz czuwa nad dalszymi losami zaakceptowanych projektów. Na stronach Ministerstwa Gospodarki dostępne są wciąż komunikaty prasowe z okresu ustalania szczegółów tego przedsięwzięcia: "Środki z mechanizmów finansowych będą wykorzystywane poprzez działania realizowane w kilku priorytetach oraz w formie funduszy, z których największy będzie przeznaczony dla organizacji pozarządowych". I dalej: "Norweski rząd jest bardzo zainteresowany tym, żeby społeczeństwo obywatelskie było jak najbardziej zaangażowane w działania związane z mechanizmami finansowymi – podkreślił na wstępie swojego wystąpienia ambasador Sten Lunbo. – Norwegia przeznacza ponad 1,1 mld euro na stymulowanie gospodarki i rozwoju społecznego w Europie, skupiając się na nowych członkach UE. Polska jest beneficjentem niemal połowy tej pomocy – powiedział ambasador".

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>