Umowy i dobre obyczaje

W dniu 3 lutego zapadł wyrok Sądu Najwyższego, który związany jest z telewizją kablową UPC Polska sp. z o.o. i zastrzeżeniem w umowie z abonentami prawa do zmiany pakietu bez uprzedniego wypowiedzenia umowy. Sąd trochę miejsca poświęcił rozważaniom o zasadach współżycia społecznego oraz dobrych obyczajach (sygn. I CK 297/05).

Chociaż rozpatrując kasację Sąd Najwyższy uchylił werdykt sądu II instancji ze względów proceduralnych (źle oznaczono stronę powodową), ale rozważania sądu zawsze są interesujące, a sprawa jest ciekawa i może mieć też znaczenie w przypadku usług internetowych.

Relację przynosi Rzeczpospolita: "SN nie zgodził się z twierdzeniem kasacji, że rzecznikowi konsumentów wolno występować do sądu tylko w indywidualnych sprawach konsumentów. Może on kwestionować przed sądem także stosowane wzorce umów. - Jego prawo wynika z art. 479 38 kodeksu postępowania cywilnego - mówiła sędzia Bielska-Sobkowicz. SN odniósł się m.in. do zarzutu, że sądy nie ustaliły, czy kwestionowany regulamin był stosowany i w jakim czasie"

A z racji tego, że operator podnosił, iż nie jest wystarczające wskazywanie ogólnie naruszenia dobrych obyczajów i że trzeba konkretnie wskazywać jakie to dobre obyczaje naruszono, Sąd Najwyższy stwierdził, że "próby ustalenia katalogu zasad współżycia społecznego także w orzecznictwie SN okazały się chybione. Nie ma więc sensu tworzenie katalogu dobrych obyczajów".

No właśnie. Sąd ma dzięki temu możliwość "twórczej interpretacji przepisów na tle konkretnej sprawy".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>