Będzie kontrola przenoszalności numerów

Niby mamy już (od 16 stycznia) możliwość przenoszenia numerów w różnych sieciach, operatorzy deklarują, że to jest możliwe (prawie), chociaż niedawno twierdzili, że dostali zbyt mało czasu. Dziś za około 150 złotych można numer przenieść, jednak tylko kilkaset osób zdecydowało się to zrobić. Urząd Komunikacji Elektronicznej postanowił sprawdzić czy operatorzy przestrzegają prawa...

Gazeta.pl: "Urząd Komunikacji Elektronicznej skontroluje, czy operatorzy telefonii komórkowej przestrzegają prawa abonentów do zabierania własnego numeru przy zmianie sieci - zapowiedziała w środę pełniąca obowiązki szefa urzędu Anna Streżyńska"

Równolegle trwa zamieszanie związane z ustawą, na mocy której Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty przeistoczył się w Urząd Regulacji Elektronicznej. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych, właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji.

Nowelizacją ustawy medialnej wprowadzono zapis w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej i teraz minister właściwy do spraw łączności sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wobec braku członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (którzy premierowi mają przedstawić trzy propozycje kandydatów na prezesa UKE) premier Kazimierz Marcinkiewicz powierzył pełnienie obowiązków Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Annie Streżyńskiej (która jest Podsekretarzem Stanu ds. łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa).

UKE prowadzi również inne sprawy, w tym zajmuje się skargą o2.pl na Telekomunikację Polską S.A., w której spółka będąca właścicielem portalu domaga się narzucenie TP SA obowiązku udostępniania swoim abonentom wszystkich treści, także tych przekazywanych przez pośredników.

Ciężko się połapać w tych wszystkich zawiłościach, które pojawiły sie w związku z reformą mediów w Polsce.

O doniesienia tego typu zbieram w dziale telekomunikacja oraz media...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Byle by nie wynikł problem kompetencji...

Przypuszczam, że stanowisko p.o.prezesa urzędu nie jest umieszczone ani w ustawie (czy w noweli), ani w konstytucji. Może więc pieknego dnia się okazać, że miłosciwie panująca nam Pani Ania nie ma kompetencji, żeby cokolwiek wszczynać.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>