Zniesławienie firmy prawniczej

Sąd z Filadelfii nakazał firmie ujawnić dane osoby, która w księdze gości umieściła zniesławiający komentarz dotyczący firmy prawniczej Klehr Harrison Harvey Branzburg & Ellers. Sąd uznał, że zniesławiające komentarze nie są objęte Pierwszą Poprawką do Amerykańskiej Konstytucji.

Out-law pisze, relacjonując orzeczenie, że komentarz opublikowany na stronie firmy JPA Development (jedna ze stron w sporze dotyczącym własności, w którym po drugiej była firma prawnicza) był bardzo brutalny.

Sąd go nawet przytoczył w orzeczeniu (PDF): "Wow! A match made in their respective heavens: Money hungry, without ethics, f**k everybody, eat my partner, backstabbing … Wow! A perfect match"...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>