Handel danymi bilingowymi

Istnieją już serwisy internetowe, które oferują sprzedaż poufnych danych bilingowych. Jeden z amerykańskich sernatorów zaproponował zatem projekt ustawy, która uznawałaby tego typu proceder za działania nielegalne...

PCWorld: pisze, że senator Charles Schumer przedstawił projekt ustawy zatytułowanej the Consumer Telephone Records Protection Act of 2006, która kryminalizowałaby "kradzież" oraz "sprzedaż" danych bilingowych związanych z telefonią tradycyjną, komórkową, a także telefonią VoIP (Voice over Internet Protocol). Obecnie w USA osoby, które parają się tym procederem, nie mogą być poddane karze.

W chwili obecnej istnieją takie serwisy, które oferują dane bilingowe już w cenie 89.95 dolarów. Jednym z nich jest Celltolls.com...

serwis Celltolls.com oferuje dane bilingowe

Zarówno w Polsce jak i Europie w ostatnim czasie wprowadzono regulacje dotyczące retencji danych telekomunikacyjnych. W Polsce rząd chciał nawet, by operatorzy (przedsiębiorcy telekomunikacyjni) zbierali dane dotyczące wykonywanych połączeń nawet przez 15 lat. Okres ten zmniejszono do lat dwóch, jednak w toku prac legislacyjnych zrezygnowano z delegacji ustawowej, która zobligowałaby właściwego ministra do określenia specjalnych mechanizmów zabezpieczających te zbiory danych przed wyciekiem. Tego typu procedury i zabezpieczenia sporo kosztują. Operatorzy zadają wciąż pytania - dlaczego to oni mają płacić za działania, których wykonywanie wynika z realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa publicznego? Powraca również inne pytanie: dlaczego operatorzy mają zbierać dane osób, które nie są o nic oskarżone? Co z zasadą domniemania niewinności?

W ciągu ostatnich lat media donosiły o szeregu spektakularnych wycieków danych telekomunikacyjnych. Jeśli tego typu dane trafiają do dziennikarzy – dysponuje nimi również mafia. Warto o tym pomyśleć.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>