O dochodach z przestępczości internetowej

Ciekawe. Okazuje się, że ktoś próbuje badać ile "zarabiają" przestępcy wykorzystujące nowe techniki komunikacyjne. Amerykański Departament Skarbu ma doradcę, i doradca ten zajmuje się cyberprzestępczością...

Valerie McNevin, doradca amerykańskiego Departamentu Skarbu ds. cyberprzestępczości jest cytowana na łamach Gazety Wyborczej za Reutersem: ubiegły rok był pierwszym, w którym światowe dochody z e-przestępczości przekroczyły 105 mld dol. i przewyższyły wpływy z handlu narkotykami.

Ciekawe. Gazeta zbadała również sytuację w Polsce: "W Polsce w zeszłym roku zanotowano 727 przypadków przestępczości komputerowej, a ich liczba wzrosła w porównaniu z 2003 r. o ponad 30 proc. Wykrywalność sięga 70 proc. - wynika z niedawnego raportu katowickiej firmy Media Recovery zajmującej się tzw. informatyką śledczą, czyli m.in. poszukiwaniem śladów i dowodów przestępstw komputerowych. Dane te oparte są na informacjach z Komendy Głównej Policji. Są jednak o tyle mylące, że uwzględniają tylko przestępczość komputerową w rozumieniu Kodeksu Karnego, podczas gdy technologie komputerowe wykorzystywane są coraz częściej w różnych "tradycyjnych" pospolitych przestępstwach".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>