Odwołany Wiceprezes URTiP

Minister Transportu i Budownictwa odwołał ze stanowiska wiceprezesa Urzędu Telekomunikacji i Poczty Krzysztofa Kwietnia. Uzasadnienie? Negatywnie oceniono nadzorowaną przez niego działalność urzędu w zakresie zadań w sektorze rynku usług telekomunikacyjnych.

Informacje podał seris IDG cytując PAP. Na stronie URTiP nie ma ani słowa. Podobnie na stronie Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Szkoda. Tego typu informacje mogłyby się w przyszłości jakoś rozsądnie szybko pojawiać w oficjalnych serwisach administracji publicznych, no bo gdzie szukają informacji wszyscy internałci? To chyba logiczne, że u źródeł...

Do obowiązków Krzysztofa Kwietnia jako Zastępcy Prezesa URTiP ds. rynku usług telekomunikacyjnych należało m.in. egzekwowanie obowiązków regulacyjnych nałożonych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych przez Prawo telekomunikacyjne.

Życiorys Krzysztofa Kwietnia ze strony URTiP:

"Krzysztof Kwiecień ma 45 lat, posiada wykształcenie wyższe telekomunikacyjne. Od urodzenia mieszka w Warszawie. Żonaty, dwoje dzieci. Bezpartyjny.

W dniu 10 czerwca 2003 r. został powołany przez Ministra Infrastruktury Marka Pola na stanowisko Zastępcy Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty do spraw rynku usług telekomunikacyjnych.

Krzysztof Kwiecień od początku pracy zawodowej jest związany z radiokomunikacją. Pierwszą pracę podjął w Stacjach Radiowych i Telewizyjnych. W latach 1987-1999 pracował w Państwowej Inspekcji Radiowej i w Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (ostatnie dwa i pół roku na stanowisku Prezesa PAR). Był członkiem zespołu opracowującego ustawę - Prawo telekomunikacyjne. Przez wiele lat był przewodniczącym komisji egzaminacyjnej ds. radioamatorów krótkofalowców.

Ostatnio prowadził niezależną działalność doradczą w dziedzinie telekomunikacji i kompatybilności elektromagnetycznej. Jest również członkiem Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Wchodzi w skład Rady Programowej Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych.

Na wniosek złożony przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witolda Grabosia w dniu 14 sierpnia 2002 r. Premier Rządu RP Leszek Miller powołał Krzysztofa Kwietnia na Przewodniczącego Rady Telekomunikacji, organu opiniodawczo-doradczego Prezesa URTiP. Funkcję tę pełnił do dnia powołania na stanowisko Zastępcy Prezesa URTiP ds. rynku usług telekomunikacyjnych"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>