Rząd chce też zmienić ustawę o informatyzacji

Znów o wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów, w czasie którego przyjęto również projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Tym razem chodzi o warunki obsługi Rady Informatyzacji, no i o Plan informatyzacji...

W komunikacie po Radzie Ministrów czytamy: "Zmiany porządkują przepisy zmienianej ustawy oraz umożliwiają jej prawidłowe stosowanie. Ustawa tworząc Radę Informatyzacji nie określiła np. warunków jej obsługi. Zaproponowano zatem zmianę, wprowadzającą zasadę, że obsługę Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji. Kolejna propozycja dotycząca nowelizacji przedłuża termin przedstawienia Radzie Ministrów - do 31 marca 2006 - Planu Informatyzacji Państwa. Obecnie termin ten upływa 20 stycznia 2006 roku. Dzięki temu można będzie uwzględnić w Planie zmiany organizacyjne dokonane w administracji rządowej".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>