Ewidencja ludności i elektroniczne zbiory

Rada Ministrów zaakceptowała wczoraj projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Chodzi o czas na uzupełnienie zbiorów meldunkowych prowadzonych w systemie elektronicznym...

W komunikacie po Radzie Ministrów czytamy: "Nowelizacja ustawy wydłuża do 31 grudnia 2010 roku możliwość prowadzenia w systemie kartotecznym zbiorów meldunkowych i daje czas na uzupełnienie zbiorów meldunkowych prowadzonych w systemie elektronicznym. Jednocześnie też zbiory wydanych dowodów osobistych mogą być prowadzone w systemie kartotecznym do czasu zakończenia wymiany książeczkowych dowodów osobistych, czyli do 31 grudnia 2007 roku. Zmiany proponowane w nowelizacji wynikają z braku wdrożenia w około 300 gminach na terenie Polski informatycznego systemu ewidencji ludności. Część gmin, ze względu na brak środków finansowych, nie będzie mogła nadal wprowadzić systemu elektronicznego w przewidzianym terminie czyli do 31 grudnia 2005 roku".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>