Minister ujawnia dane swoje i cudze

adnotacje na teczce SzpakMinister obrony narodowej Radek Sikorski opublikował na swojej stronie materiały z teczki o kryptonimie Szpak. Wyczerniono tam dane dotyczące osób przeglądających teczkę, ale pozostawiono dane członków rodziny, u której minister wynajmował mieszkanie (budynek był pod obserwacją wywiadowców WSI).

Życie Warszawy w artykule Rodzina uwikłana w akcję Szpak opisuje całe zamieszanie:

Wśród dokumentów zgromadzonych w teczce i opublikowanych na stronie internetowej jest m.in. kserokopia wniosku o wydanie dowodu osobistego jednej z córek państwa Maciejowskich, a także imiona, nazwiska, numery PESEL i inne dane wszystkich domowników. Pojawia się nawet imię nieżyjącej już wtedy matki głowy rodziny.

Chodzi o prywatność. Zastanawiam się nad tym, że w swoim artykule ŻW również podaje dane Maciejowskich (ja właśnie podałem to nazwisko), oraz sposób w jaki można dotrzeć do informacji na ich temat... Walka o prywatność to trudna sprawa. Cytowana przez gazetę Małgorzata Kałużyńska-Jasak, rzecznik Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zastrzegła, że "trzeba byłoby dopiero zbadać, czy w tym przypadku doszło do naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych". O to właśnie chodzi. Naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych (albo brak takiego naruszenia) nie jest jednoznaczne z naruszeniem (lub zagrożeniem) lub brakiem takiego naruszenia dóbr osobistych. Chodzi o to, że ochrona danych osobowych to tylko jedno z narzędzi (głównie administracyjnoprawnych) do ochrony prywatności. Prywatność należy do niezamkniętego katalogu dóbr osobistych, chornionych przez prawo cywilne. Innymi słowy - nie trzeba łamać postanowiń ustawy o ochronie danych osobowych, by wkroczyć w sferę prywatności człowieka (ochrona prywatności nie jest tożsama z ochroną danych osobowych).

Podobnie było w przypadku SMS'ów związanych z referendum unijnym. Nie naruszono ustawy, a przecież SMSy były naruszeniem prawa do prywatności (chociaż nie ma w tym względzie wyroku sądu powszechnego, więc może moja teza jest zbyt stanowcza; kodeks cywilny mówi również o zagrożeniu dóbr osobistych i środkach jakie można podjąć w takim przypadku; przeczytaj: Dalszy ciąg sprawy referendalnego spamu na komórki)

autolustracja ministra Sikorskiego

Na stronie Radka Sikorskiego: "W tym miejscu do Państwa wiadomości udostępniamy teczkę o kryptonimie "szpak", jaką zgromadziły na temat Radosława Sikorskiego Wojskowe Służby Informacyjne (WSI) w latach 1992-1995 wraz oświadczeniem Ministra Radosława Sikorskiego oraz dokumentem z Instytutu Pamięci Narodowej o przyznaniu Panu Radosławowi Sikorskiemu statusu pokrzywdzonego". Do wczoraj stronę odwiedziło 20 tys. osób. Rodzina deklaruje, chęć zwrócenia się do ministra o zamazanie danych ich dotyczących. A jak wymazać te wszystkie pliki PDF, które pobrała część z tych 20 tys odwiedzających? W każdym razie jeśli się zwrócą o wymazanie, to „Radek Sikorski przychyli się do ich prośby”

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>