Prawa nadawców vs prawa twórców i publiczności

Nadawcy telewizyjni (television broadcasters) i internetowi (webcasters) starają się uzyskać nowe prawa własności intelektualnej. Od pewnego czasu smaży się nowy traktat międzynarodowy w tej sprawie. Może się okazać, że będzie przysługiwała ochrona prawna do materiałów, do których nikt nie ma już praw autorskich... Grodzenie.

Jeśli jakaś telewizja wyemituje materiał nieobjęty prawem autorskim (czyli na przykład taki, do którego okres ochronny minął, albo który nigdy nie był chroniony prawem autorskim), to taka telewizja będzie mogła się domagać by nikt inny takiego materiału nie mógł retransmitować. Będą się też domagać, by nikt nie mógł zrobić sobie kopii takiego materiału...
Washington Post przynosi artykuł na ten temat. Uzasadnieniem jest to, że nadawcy ponoszą nakłady na emisję takich materiałów, zatem dlaczego ktokolwiek inny miałby czerpać zyski z tego faktu? Mówi sie o "kradzieży sygnału". Duże portale internetowe napierają zaś na uzyskanie takich praw w stosunku do plików video, które udostępniają w internecie.

Pytań jest więcej. Czy jeśli telewizja wyemituje prace niezależnego twórcy, to czy tej telewizji będą przysługiwały potem jakieś prawa z tego powodu? Czy inni będą musieli poza zgodą twórcy uzyskać również zgodę pierwszego nadawcy? A co z pracami udostępnianymi na jednej z wolnych licencji?

Komentatorzy zauważają, że tworzymy prawa uwzględniając jedynie interesy biznesu. W procesie stopniowej ekspancji praw własności intelektualnej nie uwzględnia się publicznego interesu, gwarancji wolności słowa, dostępu do dóbr kultury, gwarancji prwoadzenia prac badawczych i naukowych, dostępu do materiałów edukacyjnych.

Wszystko to zostanie być może pochłonięte przez traktat the Broadcasting and Webcasting Treaty przygotowywany przez the World Intellectual Property Organisation (WIPO):

Consumer Project on Technology

Zobacz również: SCCR/12/5 Prov. Working Paper on Alternative and non-Mandatory Solutions on The protection in Relation to Webcasting, Complete document (DOC)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>