Bezpieczeństwo a telekomunikacja: dyskusja trwa

Zarówno w USA jak i w Europie, a wobec tego także w Polsce (chociaż w Polsce dyskusja na ten temat zaczęła się już od jakiegoś czasu) trwają prace prawodawców w zakresie przechowywania danych komunikacyjnych (retencja danych) w kontekście zwalczania terroryzmu, oraz przestępczości. Wielka branża telekomunikacyjna owszem, zgadza się, że trzeba zrobić coś na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale trzeba też uwzględnić interesy przedsiębiorców telekomunikacyjnych...

Jak informowałem wielokrotnie na tych łamach: w UE trwają prace nad projektem Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej (Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych) w sprawie przechowywania danych przetwarzanych i gromadzonych w związku z dostarczaniem publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej lub danych o publicznych sieciach komunikacyjnych w celu śledzenia, wykrywania i ścigania przestępstw, w tym przestępstwa terroryzmu.

Na łamach Rzeczpospolitej omówienie projektu publikuje dr Maciej Rogalski z PIIT (oraz z PTC). Intencją jest chyba rozkręcenie dyskusji na ten temat w Polsce, gdyż w tekście niewiele stwierdzeń sugerujących stanowisko autora. Generalnie dr Rogalski stwierdza, iż warto "włączyć się w proces przygotowywania decyzji, by przyczynić się do wypracowania takich rozwiązań, które spełnią oczekiwania tak służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli i państwa, jak i przedsiębiorców telekomunikacyjnych".

Mnie wypada tylko wtórować prezesowi Rogalskiemu. Od tematu nie uciekniemy, a projektowana decyzja ramowa (poza sporem dotyczącym tego kto tak na prawdę powinien być w tym przypadku prawodawcą: czy jedynie Rada przyjmując decyzję czy też również Parlament Europejski w procesie współdecyzji) może wiele zmienić zwłaszcza w zakresie dozwolonej ingerencji w sferę życia prywatnego użytkowników internetu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>