Forum PIIT: Trudności w określaniu SIWZ przy zakupach sprzętu komputerowego

2005-10-28 10:00

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zaprasza do udziału w Forum-Konferencji, która będzie poświęcona m.in. prezentacji doświadczeń przy formułowaniu opisu przedmiotu zamówienia w nowoczesnym systemie gospodarczym.

Forumalrz zgłoszeniowy na stronach PIIT

Program:

08.30-09.30 Recepcja, Powitalna kawa

09.30-09.50 Otwarcie Konferencji, Wprowadzenie
dr inż. Wacław Iszkowski - Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]
Michał Rogalski -Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

09.50-10.10 Główne problemy przy określeniu SIWZ
Michał Rogalski - Wiceprezes PIIT

10.10-10.30 Zasada uczciwej konkurencji i niedyskryminacji a opis przedmiotu zamówienia
Piotr Zatyka - Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

10.30-11.00 Pilotażowy projekt Ministerstwa Nauki i Informatyzacji dotyczący zakupu typowego sprzętu komputerowego
Włodzimierz Marciński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji

11.00-11.30 Czy wdrożenie zmian przewidzianych w dyrektywach o zamówieniach publicznych ułatwi udzielanie zamówień na sprzęt komputerowy?
Włodzimierz Dzierżanowski - Dyrektor, Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.

11.30-11.50 Recepcja, kawa

11.50-12.10 Przegląd najnowszego orzecznictwa arbitrażowego i sądowego
Hanna Niedziela - Prezes, Centrum Zamówień Publicznych

12.10-12.30 Doświadczenia Ministerstwa Finansów z formułowaniem opisu przedmiotu zamówienia
Ryszard Gajewski - Kierujący Wydziałem ds. Zamówień Publicznych w zakresie Informatyki II, Departament ds. Informatyzacji Resortu, Ministerstwo Finansów

12.30-13.00 Doświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przy określeniu SIWZ-ów na komputery w ostatnim roku
Wydział Informatyzacji, Biuro Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

13.00-13.20 Techniczne kryteria wyboru sprzętu komputerowego
Paweł Pilarczyk - Szef, Redaktor Naczelny PCLab.pl

13.20-13.40 Pytania i odpowiedzi, Zakończenie Konferencji, Lunch

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>