Wstrzymanie podwyżki cen połączeń międzynarodowych z 0-708-1...

Prezes UOKiK Cezary Banasiński nakazał Telekomunikacji Polskiej wstrzymanie podwyżek cen połączeń międzynarodowych z numerami rozpoczynającymi się od 0-708-1

Jak czytam w komunikacie opublikowanym na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: "Postępowanie antymonopolowe – prowadzone na podstawie prawa polskiego i wspólnotowego – zostało wszczęte na wniosek Netii. Spółka ta zarzuciła Telekomunikacji Polskiej SA nadużywanie pozycji dominującej. W opinii Netii za taką praktykę należy uznać podwyższenie przez TP SA opłat za połączenia międzynarodowe z numerami rozpoczynającymi się od 0-708-1".

I dalej: "W opinii Prezesa Urzędu, podniesienie przez TP SA cen na połączenia 0-708-1 o sto procent (do 71 groszy brutto) – przy niemal jednoczesnej obniżce opłat za niektóre połączenia międzynarodowe, co miało miejsce we wrześniu oraz niedawnym wprowadzeniu atrakcyjnych pakietów darmowych minut – ma na celu wyeliminowanie niezależnych operatorów z rynku. W zaistniałej sytuacji, konsumentowi przestaje opłacać się korzystanie z usług 0-708-1. Po podwyżce bowiem połączenie takie staje się droższe nawet od połączenia w ramach planu socjalnego TP SA, charakteryzującego się najwyższymi opłatami jednostkowymi".

Prezes UOKiK uznał, że opisywana praktyka Telekomunikacji Polskiej może stanowić naruszenie pozycji dominującej na rynku i wszczął w tej sprawie postępowanie antymonopolowe. Powinno się ono zakończyć przed upływem pięciu miesięcy. Telekomunikacja Polska może odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednak zgodnie z ustawą antymonopolową wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku zastosowania się do decyzji tymczasowej.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>