Sposób udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Podczas posiedzenia Rada Ministrów, które odbyło się 27 września, Rząd wydał rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Jest to rozporządzenie wykonawcze do ustawy o informatyzacji...

Jak dowiadujemy sie z komunikatu wydanego po Radzie Ministrów:

Dotychczas nie obowiązywały jednolite uregulowania dotyczące udostępniania w formie elektronicznej danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia określonego w ustawie z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W rozporządzeniu określono sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, mając na uwadze potrzebę usprawnienia realizacji zadań publicznych oraz zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dostępu do danych.

Dane zgromadzone w rejestrze będą udostępniane podmiotowi publicznemu lub podmiotowi, który nie jest podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny.

Dane zgromadzone w rejestrze będą udostępniane ww. podmiotom na ich wniosek złożony pisemnie lub elektronicznie. Podmiot, któremu udostępniono dane z rejestru, będzie odpowiadał za ich bezpieczeństwo i integralność.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>