Kolejny dokument Komisji dotyczący dostępności usług ICT

W Sieci pojawił się dokument datowany na 13 września, którego autorem jest Komisja Europejska. Chodzi o tzw. eAccessibility, czyli dostępność publicznych usług społeczeństwa informacyjnego bez dyskryminowania kogokolwiek ze względu na wiek czy niepełnosprawność (np. kłopoty ze wzrokiem). Dostępność ma dotyczyć nie tylko serwisów internetowych, ale również telefonii komórkowej czy nawet cyfrowej telewizji...

W takich dokumentach jak „the Communication” Komisja Europejska ogłasza pewne standardy europejskie dotyczące przeróżnych spraw. Dziś ogłoszono kolejny taki dokument: The Communication to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee, and the Committee of Regions COM(2005) 425 zatytułowany eAccessibility.

W powyższym dokumencie Komisja wzywa kraje członkowskie by poczyniły więcej starań skierowanych na promocje dostępności oraz aktywizację branży teleinformatycznej w celu zwiększenia świadomości potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych, które korzystają (lub właśnie: nie korzystają ze względu na bariery) z publicznych usług społeczeństwa informacyjnego. Takich osób w społeczności europejskiej jest około 15%.

Problem narasta: w 1990 roku osoby będące w wieku powyżej sześćdziesięciu lat stanowiły w Europie 18% populacji, jednak w 2030 roku takie osoby będą stanowiły już 30% populacji.

W lutym zakończono konsultacje społeczne dotyczące dostępności. Komisja uzyskała 500 różnych stanowisk, a 88% spośród tych, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na apel Komisji wypełniając kwestionariusz uznało, że Unia Europejska winna przejąć inicjatywę by usunąć bariery w dostępności do usług ICT.

Dziś opublikowany dokument uwzględnia efekty konsultacji, z których wynika, iż na tym etapie najlepszym rozwiązaniem jest promowanie samoregulacji, dobrych praktyk i tego typu inicjatyw. W niektórych dyrektywach zasygnalizowano juz problem dostępności, istnieją również regulacje krajowe, takie jak brytyjska ustawa the Disability Discrimination Act. Komisja nie zaproponowała spójnej propozycji zmian legislacyjnych uznając, że należy się bardziej skupić na potencjale istniejących rozwiązań. Raczej harmonizować i promować istniejące, niż kreować nowe normy (przecież wystarczy, że uzna się, iż usługa ma być dostępna i nikogo ma nie dyskryminować!). Standardy europejskie, które pojawią się w niedalekiej przyszłości winny być bezpłatne (lub dostępne po kosztach), by również małe i średnie przedsiębiorstwa mogły tworzyć rozwiązania zgodne z nimi.

The European Committee for Normalization (CEN) pracuje obecnie nad standardami webowymi i europejskim systemem certyfikacji oraz oznaczeń European web accessibility certification scheme. Wiele wskazuje również, że Unia Eurpejska pójdzie za przykładem USA i nałoży obowiązek stosowania zasad dostępności w procesie udzielania zamówień publicznych (obecne regulacje w tym względzie nie przewidują bezwzględnego stosowania standardów dostępności, chociaż się o takich standardach gdzieniegdzie wspomina). Za dwa lata Komisja ma przyjrzeć się raz jeszcze postępom prac nad upowszechnianiem standardów dostępności.

Można zapoznać się z notatką w postaci FAQ: Jak techniki informacyjne i komunikacyjne (ICT - Information and Communication Technologies) mogą stać się bardziej dostępne dla obywateli UE

Hasło na dziś: Design for All (DFA).

Warto przeczytać cały dokument Komisji COM(2005) 425 i przemyśleć całość...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>