Kto wygra serwis internetowy GUS'u?

Fundusz Współpracy ogłosił przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego i narzędziowego oraz wykonanie prac projektowo – programistycznych i wdrożeniowych – w celu zbudowania nowego portalu WWW GUS z systemem obsługi i zarządzania jego działaniem oraz rozbudowy współdziałających systemów informacyjnych. Zaczynam sie bać.

Boje się dlatego, że strona Funduszu Współpracy otwierała mi sie dobre pare minut. Podejrzewam, że to za sprawą flash'ów licznych wmontowanych w tę stronę.

Zostawmy strony Funduszu. Ważne, że będą nowe strony Głównego Urzędu Statystycznego (jak wiadomo statystyka publiczna jest jednym z filarów społeczeńśtwa inforamcyjnego).

Przetarg opublikowano w dokumencie PDF. Czytamy tam:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego i narzędziowego oraz wykonanie prac projektowo - programistycznych i wdrożeniowych w celu zbudowania nowego portalu WWW GUS z systemem obsługi i zarządzania jego działaniem oraz rozbudowy współdziałających systemów informacyjnych:

Część 1:
Serwery i komputery PC z oprogramowaniem systemowym, urządzenia sieciowe - do zbudowania i obsługi portalu WWW GUS oraz dla współdziałających systemów informacyjnych, wykonanie instalacji, uruchomienie urządzeń, przeprowadzenie szkoleń.

Termin wykonania Części 1: 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Część 2:
Oprogramowanie narzędziowe oraz wykonanie prac projektowo - programistycznych i wdrożeniowych, pomoc ekspertów i szkolenie, w tym:

2A: Pakiety oprogramowania narzędziowego

2B: Wykonanie prac projektowo - programistycznych i wdrożeniowych, pomoc ekspertów i szkolenie

Termin wykonania Części 2: 10 miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż do 30.09.2006r.

Na podstawie art. 49 ust. 4 Ustawy Pzp z powodu zaistnienia pilnej potrzeby udzielenia zamówienia termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został skrócony. Skrócenie terminu pozwala na wydłużenie terminu realizacji umowy oraz na zachowanie terminów wydatkowania środków z funduszu PHARE.

Jeśli chodzi o kryterium udzielenia zamówienia, to jakość dostaw i usług dotyczących nowego internetowego serwisu GUS wyceniono na 40%. Oczywiście głównym kryterium jest cena.

Co prawda nie spełniam przewidzianych przez Fundusz Współpracy wymagań dotyczących personelu zaangażowanego w realizacje tego zamówienia (np. wymóg by Kierownik Zespołu Projektowo – Wdrożeniowego miał wyższe wykształcenie - min. tytuł magistra lub w przypadku ukończenia uczelni zagranicznej równoważny, w dziedzinie informatyki, matematyki, inżynierii, ekonomii lub w dziedzinach pokrewnych – o prawnikach nie pomyślano; może powinienem skończyć jakieś kolejne studia?), to jednak chętnie zapoznałbym się ze Specyfikacją Istotnych Warunków tego Zamówienia... 10 miesięcy to szmat czasu...

Przetarg ten realizowany jest w ramach projektu Phare nr PL2003/004-379/01.05 „Statystyka”**, nr ref. postępowania 2003/004-379/01.05.02.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Może głupie pytanie....

Dlaczego przetarg ogłasza Fundusz Współpracy a nie GUS? Czyzby złozyli oni jakis wniosek o dofinansowanie z Funduszy UE i byli beneficjentem końcowym?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>