Zamieszanie Krajowej Rady

Dziennikarze zauważyli pomysły Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie tak zwanych mediów elektronicznych...

Rzeczpospolita: "Przyjęta przez radę, a licząca ponad 200 stron "Strategia państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005 - 2020" pełna jest pomysłów, które Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, określa w rozmowie z "Rz" jako bezsensowne".

W innym materiale ten sam dziennik pisze: "Według Danuty Waniek, przewodniczącej rady, dokument ma wyznaczyć politykę państwa w zakresie mediów elektronicznych i perspektyw dla podmiotów działających na tym polu. W ocenie przewodniczącej brak takich opracowań "skutkował poważnymi błędami i niemożnością wskazania rozwiązań adekwatnych do stanu tego niezwykle dynamicznego rynku".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>