A raczej wyszło inaczej...

Znów patenty na oprogramowanie. Jak się wydaje: nie ma szans na powrót do dyskusji w Radzie Unii Europejskiej i jednak dyrektywa dotycząca patentowania wynalazków "wdrażanych przy pomocy komputera" będzie zaakceptowana już w środę na COREPERze (czyli na Radzie Stałych Przedstawicieli) jako punkt (item) A, czyli nie będzie podlegała dalszej dyskusji.

Co prawda Polska, ale też i parę innych krajów złoży (?) jednostronne deklaracje niezadowolenia co do nieuwzględnienia postulatów, no ale cóż... Potem podjęta zostanie uchwała kończąca pierwsze czytanie i wspólne stanowisko Rady na najbliższym jej posiedzeniu (czy to znaczy na Radzie ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, zaplanowanej od poniedziałku? Agenda (PDF) - pkt. 5). Co prawda - dowolny minister ma prawo poprosić o zmianę sprawy na punkt z indeksem B (B-item), ale Komisja "straszy", że wtedy projekt dyrektywy zostanie wycofany...

Nasi przedstawiciele zapewne nie będą prosili o to, by sprawa patentowa zmieniła indeks z A na B (czyli z "bez dyskusji", na "do dyskusji")...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>