Odpowiedzialność za blokowanie

Jak wynika z orzeczenia (PDF) Sądu Okręgowego Północnej Kalifornii: SpamCop, serwis, który pomaga administratorom w blokowaniu niechcianej koresponedencji (spam) kierowanej za pomocą poczty elektronicznej nie będzie zobligowany do powstrzymania się od rozpowszechniania informacji dotyczących firmy OptInRealBig.com, zajmującej się marketingiem bezpośrednim (wykorzystującej właśnie pocztę elektroniczną w swej działalności).

SpamCop monitoruje adresy IP maszyn, z których pochodzi niezamówiona korespondencja i następnie, w postaci 'czarnej listy', udostępnia operatorom (ISP) i innym podmiotom taki RBL (realtime block list).

Wcześniej, z przyczyn proceduralnych (SpamCop spóźnił się o dzień z dosłaniem papierków) sędzia uznał wniosek o tymczasowe zabezpieczenie powództwa (temporary restraining order), jednak nastęnie zabezpieczenie sądowe zostało uchylone..."service is immune from liabilities for publishing or distributing user complaints regarding spam under CDA", gdzie CDA oznacza amerykańską ustawę US Communications Decency Act.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>