Legitymacje studenckie...

Z listy dyskusyjnej ISOC Polska: W Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu (jak strasznie i niefunkcjonalnie zrobiona jest ta strona!!!) odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planowanego przez Ministerstwo rozporządzenia o wprowadzeniu nowego wzoru legitymacji studenckiej.

Nowy dokument ma być kartą elektroniczną wyposażoną w procesor zbliżeniowy o ustalonym przez MENiS wzorze... Cytując dalej fragment listu: "Niezwykle istotny problem przedlużania ważności takiej legitymacji MENiS proponuje rozwiązać przez naklejanie na legitymacji (karcie) hologramow...". Przeszukałem serwis ministerstwa, ale nie znalazłem tekstu projektu. A co na to samorządy studenckie? Ach! Są wakacje... ;)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>