Dostęp więźniów do wydruków

Władze stanowe nie mogą zakazać więźniom dostępu do listów zawierających pobrane z internetu (downloaded) treści - tak orzekł amerykański sąd apelacyjny. Sprawa jest nieco skomplikowana. Więzienie stanowe Pelican Bay State Prison z północnej Kalifornii ma taka politykę penitencjarną, że osadzony może uzyskać materiały z Internetu jedynie gdy są one przepisane i wydrukowane czy przepisane ręcznie, byle nie był to wydruk pochodzący bezpośrednio z Internetu. Jeden z osadzonych zaś stwierdził, że tego typu polityka narusza jego prawa obywatelskie przewidziane w Pierwszej Poprawce do Konstytucji. Sąd apelacyjny w składzie trzech sędziów usankcjonował roszczenie przeciwko blokowaniu dostarczania przesyłek, blokowanych jedynie dlatego, że pochodzą z Internetu. Roszczenie takie nie będzie jednak przysługiwało w sytuacji, gdy zakład penitencjarny wprowadza pewne ograniczenia ze względu na swoje potrzeby, takie jak ograniczona ilość papieru. Roszczenie nie będzie uzasadnione również w przypadku np. próby przesłania więźniowi przepisu na przygotowanie bomby własnej konstrukcji... [Reuters][Zobacz również felieton: Informacyjna resocjalizacja]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>