Prywatność pocztą elektroniczną

Szpital psychiatryczny w Arhus (Dania) przekazał niezakodowane dane wrażliwe swojego pacjenta jednemu ze specjalistów tego szpitala. Nie byłoby w tym nic dziwnego, jednak dane te zostały przekazane pocztą elektroniczna na prywatne konto zatrudnionego przez szpital pracownika. Niefortunnie się również stało, że z powodu wirusa komputerowego - dane te (niezakodowany list elektroniczny) został rozesłany następnie do wielu innych odbiorców (prawdopodobnie na adresy znajdujące się w "skrzynce adresowej" zainfekowanego pracownika). W związku z tym duński odpowiednik naszego GIODO stwierdził, że praktyka przesyłania danych wrażliwych (a wśród nich danych dotyczących stanu zdrowia) poprzez pocztę elektroniczną, jeśli dane te nie są zaszyfrowane prowadzi do naruszenia prawa ochrony danych osobowych. Co więcej - regulator duński stwierdził, że dane wrażliwe wogóle nie powinny być przetwarzane przez prywatne komputery, a jeśli wogóle - na podstawie porozumienia administratora danych osobowych z uprawnionym pracownikiem z zastrzeżeniem zagwarantowania bezpieczeństwa tych danych. Ten sam duński regulator zajmował się sprawą jednego z policyjnych departamentów w Helsingor, który przechowywał w systemie dostępnym wszystkim policjantom scenogramy z "podsłuchiwanych" rozmów telefonicznych. Zdaniem policji - wynikało to z korzystania ze starego systemu informatycznego, który nie umożłiwiał większych zabezpieczeń przed dostępu do tekstowych plików (w których te scenogramy przechowywano). Podobną praktykę duński regulator odkrył w innych departamentach policji i upomniał je.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>